Lelkiségünk

„Nagyon erősen fogom az Úristen kezét”

Géczy M. Erzsébet nővért sokan ismerik és szeretik. Szenvedélyes és remek latintanár, diákjai a mai napig versenyeket nyernek. Történelmi pillanatban, a rendszerváltást követő években lett a Svetits igazgatója. Az alábbi interjúban családról, hivatásról, nagy feladatokról, a latin nyelv szépségéről, az időskor helyes megélésről és a lelki békéről is beszélgettünk.

Merre vezet az utam?

Könnyű túrával és lelki útravalóval várjuk azokat a 16-26 éves lányokat, akik szeretnék jobban megérteni, merre, hová vezeti őket a Jóisten. Az esemény időpontja: 2021. július 5. Jelentkezés: június 27-ig a klarissza@iskolanoverek.hu címen. A túra útvonala: Piliscsaba-Pilisszentkereszt.

Nagyszombat

Ezen a napon csendben vagyunk. A liturgia is hallgat, ma csak a zsolozsma hangja szól. A sírjában nyugvó Krisztussal együtt hallgatunk. Csak este kezdődik el az ünnep a húsvét vigíliájával, amelynek első szertartásos mozzanata a tűzszentelés, hiszen a húsvéti fény Krisztust jelképezi, akinek feltámadásával a remény éled újjá.

Nagypéntek

„Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen.” (Jn 19, 17-19) Lelkiségi útmutató Krisztus halálának napjára.

Nagycsütörtök

A szent háromnap mindegyikén szeretettel tesszük közé azt a lelkiségi útmutatót, amelyet Gallatz M. Klarissza nővérünk és Hervai Pál hittanárunk állított össze. Az útmutató diákoknak készült, de kortól függetlenül jó szívvel ajánljuk mindenkinek.

Online szertartások a szent háromnapon

Sok hívőnek az idei húsvéti időben sem lesz módja megszokott módon részt venni a szertartásokon. Nekik kívánunk segítséget nyújtani. Az alábbi linkeken néhány olyan plébánia és szerzetesközösség elérhetősége található, amelyekre kattintva bárki bekapcsolódhat a szent háromnap liturgiájába.

E-mail-címre várjuk imaszándékaikat!

A Boldogasszony Iskolanővérek közösségét is aggodalommal tölti el a koronavírus-járvány harmadik hulláma, amelyben ismét nagyon sokan megbetegedtek. Aggodalmunknál azonban erősebb a hitünk és a segíteni akarásunk. Szeretettel várjuk mindazok imaszándékait, akik a pandémia miatt nehéz helyzetbe kerültek.

Imádságok a járvány idején

Sajnos az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány ismét sok embert betegített meg. Több templomban nincs lehetőség szertartáson részt venni, illetve számos hívő elővigyázatosságból távol marad. A lelki áldozáshoz és e nehéz időben hitünk megéléséhez szeretnénk segítséget adni tanácsokkal és imádságokkal.