Rendtartomány hírei

Paschalis nővértől búcsúzunk

Életének 101., fogadalmas életének 80. évében, hosszú és kegyelmekben bővelkedő életének végéhez ért Pálos M. Paschalis nővér. Búcsúznak tőle nővértársai, egykori tanítványai és Nikodémus rendi szeretetotthonunk dolgozói. Temetése 2022. február 8-án 12:45-kor lesz a Rákoskeresztúri új köztemetőben (Budapest X. Kozma utca 8-10.). Életéért hálaadó szentmisét mutatunk be ugyanaznap 15:30-kor a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont kápolnájában (Budapest IX. Knézich u. 3-13.)

Június 12-én emlékezünk Boldog M. Antonina SSND példájára

A lengyel M. Antonina nővért 1942 júliusában a német katonák hat rendtársával együtt letartóztatták. Embertelen körülmények között tartották őket fogva. M. Antonina azonban az éhezés, verések, kínzások és megaláztatások közepette is bátran tett tanúságot hitéről és megbocsátásról, igyekezett bátorítani fogolytársait, a szerzeteseket és világiakat egyaránt. Öt nappal a börtönből való szabadulása után, a kínzásoktól legyengülve, tífuszban halt meg.

Áldott PÜNKÖSDÖT kívánunk!

Alapítónk, Boldog Terézia Gerhardinger imájával kívánunk áldott PÜNKÖSDÖT minden társult tagunknak, munkatársunknak, óvodásunknak, diákunknak és családtagjaiknak, barátunknak, támogatónknak és értünk imádkozóknak!

A Szathmáry Leánykollégium jubileuma

Május 28-án ünnepeltük a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium alapításának 25. évfordulóját, egyúttal arról is megemlékeztünk, hogy az első iskolanővérek 1880-ban érkeztek a városba. Ünnepi szentmisével kezdtük a napot, melyen a pancsovai plébános, Gyuris László atya volt a főcelebráns. A szentmisén a kollégium énekkara végezte az énekes szolgálatot.

A Laudato Si' ünnepi hete

Örömmel adjuk közre Ferenc pápa által meghirdetett, május 22. és 29. között zajló Laudato Si’ Hét imájának szövegét. A Szentatya arra buzdít bennünket, hogy „az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni.” (LS13.) Imádkozzunk Ferenc pápa szándékára!

Alapítónk emléknapja

1879. május 9-én hunyt el a Boldogasszony Iskolanővérek alapítója, Boldog M. Terézia Gerhardinger. Alapítónk égi születésnapja Rendünk egyik legjelentősebb ünnepnapja. Ezen az ünnepen különösen is hálát adunk M. Terézia karizmájáért, életművéért, az Úr bennünket segítő kegyelméért, élő és elhunyt rendtársainkért, minden munkatársunkért, barátunkért, társult tagunkért, óvodásunkért, diákunkért és családtagjaikért, támogatónkért, az értünk imádkozókért.