Rendtartomány hírei

Paschalis nővértől búcsúzunk

Életének 101., fogadalmas életének 80. évében, hosszú és kegyelmekben bővelkedő életének végéhez ért Pálos M. Paschalis nővér. Búcsúznak tőle nővértársai, egykori tanítványai és Nikodémus rendi szeretetotthonunk dolgozói. Temetése 2022. február 8-án 12:45-kor lesz a Rákoskeresztúri új köztemetőben (Budapest X. Kozma utca 8-10.). Életéért hálaadó szentmisét mutatunk be ugyanaznap 15:30-kor a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont kápolnájában (Budapest IX. Knézich u. 3-13.)

M. Sára nővérünk örökfogadalma

Nagy örömet szerzett nekem az Úr és aki hallja, velem együtt örül! (Ter 21,6)

Geröly M. Sára nővérünk 2023. július 3-án, a budapesti rendházunk kápolnájában tett örökfogadalmat.

Minden új tag ajándékként hozza önmagát, és indítást ad nekünk a jövő egészen tudatos vállalására.(SSND Szabálya)

Pünkösd 2023

 

A Szentlélek pünkösd napján áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:

Május 9. Alapítónk emléknapja

 

Boldog M. Terézia Gerhardinger, a Boldogasszony Iskolanővérek alapítója 1879. május 9-én halt meg. Alapítónk égi születésnapja egyben rendünk egyik legfontosabb emléknapja is. Ezen az ünnepnapon különösen is hálát adunk Terézia anya karizmájáért, életművéért, az Úr segítő kegyelméért, élő és elhunyt rendtársainkért, minden munkatársunkért, barátunkért, óvodásainkért, diákjainkért és családjaikért, támogatóinkért, azokért, akik imádkoznak értünk.