Rendtartomány hírei

Paschalis nővértől búcsúzunk

Életének 101., fogadalmas életének 80. évében, hosszú és kegyelmekben bővelkedő életének végéhez ért Pálos M. Paschalis nővér. Búcsúznak tőle nővértársai, egykori tanítványai és Nikodémus rendi szeretetotthonunk dolgozói. Temetése 2022. február 8-án 12:45-kor lesz a Rákoskeresztúri új köztemetőben (Budapest X. Kozma utca 8-10.). Életéért hálaadó szentmisét mutatunk be ugyanaznap 15:30-kor a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont kápolnájában (Budapest IX. Knézich u. 3-13.)

Advent első vasárnapja - Benedictus

Áldott az Úr, atyáink Istene, *
    mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;
Erős szabadítót támasztott minékünk *
    szolgájának, Dávidnak családjából.

Amint szólott a szentek szájával, *
    ősidők óta a próféták ajka által,
megszabadít az ellenség kezéből, *
    mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket;

atyáinkkal irgalmat gyakorol, *
    hogy szent szövetségére emlékezzék,
az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, *
    hogy nekünk váltja be, amit ígért;

November 1. Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepén kérjük alapítónk és az előttünk járt Iskolanővérek közbenjárását, hogy egykor majd mindannyian találkozhassunk Isten országának ünneplő közösségében. Az üdvözült lelkek öröme, boldogsága és békéje járja át a még földi útjukon lévő közösségeinket!  

Október 24. a Káptalani Év kezdete

Ebben az évben október 24-e, az SSND születésnapja többszörösen is örömteli esemény számunkra. Ezen a napon lépünk be Rendünk történelmének 190. évébe, és egyúttal megnyitjuk az ún. Káptalani Évet, amelyben intenzíven készülünk a 25. Általános Káptalanunkra. Számunkra az Általános Káptalan „lényegében húsvéti esemény, amely beilleszkedik az Egyházunk életébe és történelmébe, amely során közösen keressük Isten akaratát Kongregációnkra vonatkozóan; olyan esemény, amely erősíti nemzetközi lelki közösségünket.

A Globális Nevelési Egyezmény a remény magvát hordozza

   Ferenc pápa 2019 szeptemberében hirdette meg a Globális Nevelési Egyezményt, majd 2020 októberében ismét felhívta a figyelmet az Egyezményben olvasható alapelvek fontosságára. A dokumentum célja, hogy előmozdítsa a neveléssel foglalkozók együttműködését, közösen építsünk egy olyan jövőt, melyet a másokkal való törődés, a béke, az igazságosság, a jóság, az elfogadás és a testvériség jellemez, összpontosítsunk a remény, szolidaritás és harmónia előmozdítására.