Pedagógiánk

Hitvallásunk

Mi, a Boldogasszony Iskolanővérek iskoláinak küldetéses pedagógusai

  • hiszünk a nevelés erejében,
  • hisszük, hogy a nevelés útján átformálható a világ és
  • az igazságtalanságok gyökeréig érünk: a neveléssel ezek gyógyulnak.
  • Hiszünk az együttműködés teremtő erejében: az iskolanővéri iskolát együtt építjük.
  • Hisszük, hogy Istentől életével mindenki kap küldetést.
  • Hiszünk abban, hogy iskoláink vonzó szakmai kínálata mellett hatni tudunk a lélekre is: nem elégszünk meg kevesebbel, minthogy a diákjaink felismerjék és latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában, s küldetéses emberré váljanak.

„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait - teljes kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogylatba vessék adottságaikat a föld emberhez méltóvá alakításában.”

(A Boldogasszony Iskolanővérek Szabályából)

 

A Boldogasszony Iskolanővérek tanítványképe

Olyan tanítványokat szeretnénk nevelni, akik megélik a keresztény értékeket: igazat mondanak, felelősek, tudatosak, együttműködők, alkotók és odaadók. Ez iskoláink tanítványképe.

Image
Tanítványkép
Tanítványkép

Igazat mond - a szavak, a tények és a tettek harmóniája;

Felelős - a saját és környezete (emberek, tárgyak, természet) érdekeit együtt mérlegeli cselekvése során;

Tudatos - törekszik saját maga, társai, környezete megértésére;

Együttműködő - képes közös, vonzó célban megegyezni és szabadságot adni/hagyni a megoldásra;

Alkotó - képes az önkifejezésre, bátor: el tud térni a megszokottól;

Odaadó - latba veti adottságait, rendelkezésre bocsátja, amije van.