Terézia anya élete

Terézia anya élete

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (a Magyar Tartomány neve Boldogasszony Iskolanővérek) Kongregációja (SSND) a felvilágosodás utáni évtizedek szellemi és társadalmi viharaiban jött létre Bajorországban. Innen terjedt el Európában, az Amerikai Egyesült Államokban, majd szinte az egész világon.

Kongregációnk alapítója, Karolina Gerhardinger, szerzetesi nevén Jézusról nevezett Mária Terézia, a szerzetesség csaknem másfél ezer éves hagyományát követte, amikor testvéri közösséget hozott létre azokból, akiket az Isten iránti szeretetük arra ösztönzött, hogy egész életüket az emberek szolgálatának szenteljék.

Amint alapítónk, Boldog Mária Terézia Gerhardinger, mi is a nevelés által igyekszünk korunk szükségleteire válaszolni.

Életútjával bővebben ezen a linken ismerkedhetünk meg.

 

Terézia anyáról

Karolina 5. - "Oda megyünk, ahová a Gondviselés hív minket."

Ebben a részben is folytatódik a párhuzamos időszerkezet. Egyfelől képet kapunk arról, hogy mi történt az Iskolanővéreknél bajor földön és Amerikában 1847-48-ban, a történet elbeszélés jelenében. Másfelől az idős Soeur Walburg folytatja a múlt felidézését, és a novíciák krónikába foglalják 1832 és 1833 eseményeit. Bármelyik idősíkban járunk, igaz, hogy a Gondviselésbe vetett bizalom jellemezte rendalapítónkat és környezetét. Így voltak képesek meghallani, hogy Isten hová és milyen szolgálatra hívja őket.

Boldog Mária Terézia Gerhardinger az Isten szavára építette rendjét

" "
" "

Rendalapítónk egyéniségéről, lelkiségéről, értékrendjéről gazdag írásos örökség tanúskodik: élete során több mint ötezer levelet írt. Hogyan lehet segítségedre az írásaiban kirajzolódó, magával ragadó személyiségének példája saját lelki életed elmélyítésében?

Karolina 3. - "A szeretet mindent odaad"

" "
" "

"Ahogy a forgatás során haladunk előre a Boldogasszony Iskolanővérek alapítójának, Gerhardinger Boldog Terézia életének megjelenítésében, családtagjaim mellett egyre több tanítványunk, munkatársunk, barátunk vállal a filmben szerepet. Hálás vagyok mindnyájuknak, hiszen az életrajzban egyre több fontos személy jelenik meg, ahogy közeledünk a rendalapításhoz. A 3. részben 32 éves koráig kísérjük Karolinát. Megérlelődik benne a szerzetesi hivatás gondolata, és közel kerül ahhoz, hogy az elköteleződés iránti vágya beteljesüljön.