Közösségeink

Számunkra a szerzetesi élet - közösségi élet.

Helyi nővérközösségeinket minden nap építjük, hogy élővé, éltetővé váljanak, olyanná, amely segít bennünket személyes kibontakozásunkban, és amelybe új hivatásokat fogadhatunk.

Életre szóló közösséghez tartozni hatalmas ajándék, ugyanakkor mindennapi feladat. Megosztjuk egymással adottságainkat, talentumainkat, de gyengeségeinket is. Így járulunk hozzá létünkkel a közösség életéhez.

Egymásra utaltságunk, imádságunk, párbeszédünk és szolgálatunk olyan közösséggé alakít bennünket, melynek egy a szíve-lelke. Amikor helyi közösségeinkben, tartományunkban és az egész kongregációban az egységünkért fáradozunk, reményt adó jellé válunk a megosztottságtól szenvedő világban.    

Arra törekszünk, hogy az egyetemes közösség/ kommunió hiteles tanúi legyünk azáltal, hogy fokozottan fáradozunk olyan interkulturális hitközösségként élni, amelynek egy a szíve-lelke.

Részlet a 25. Általános Káptalan (2023) dokumentumából