Lelkiségünk

Alapítónk emléknapja

1879. május 9-én hunyt el a Boldogasszony Iskolanővérek alapítója, Boldog M. Terézia Gerhardinger. Alapítónk égi születésnapja Rendünk egyik legjelentősebb ünnepnapja. Ezen az ünnepen különösen is hálát adunk M. Terézia karizmájáért, életművéért, az Úr bennünket segítő kegyelméért, élő és elhunyt rendtársainkért, minden munkatársunkért, barátunkért, társult tagunkért, óvodásunkért, diákunkért és családtagjaikért, támogatónkért, az értünk imádkozókért.

Hogyan teremtsünk békét háború idején?

János apostol evangéliumában azt mondja Jézus: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) Keresztényként, azaz Krisztus követőiként újból és újból tudatosítanunk kell, hogy Isten mind társadalmi, mind személyes életünkre érvényes, alapvető útmutatásként adta nekünk a tíz parancsot.(Kiv 20,2-17) Jézus pedig „új paranccsal egészítette ki” a Teremtő Atya útmutatását: „Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.” (Jn 13,34)

„Nagyon erősen fogom az Úristen kezét”

Géczy M. Erzsébet nővért sokan ismerik és szeretik. Szenvedélyes és remek latintanár, diákjai a mai napig versenyeket nyernek. Történelmi pillanatban, a rendszerváltást követő években lett a Svetits igazgatója. Az alábbi interjúban családról, hivatásról, nagy feladatokról, a latin nyelv szépségéről, az időskor helyes megélésről és a lelki békéről is beszélgettünk.

Merre vezet az utam?

Könnyű túrával és lelki útravalóval várjuk azokat a 16-26 éves lányokat, akik szeretnék jobban megérteni, merre, hová vezeti őket a Jóisten. Az esemény időpontja: 2021. július 5. Jelentkezés: június 27-ig a klarissza@iskolanoverek.hu címen. A túra útvonala: Piliscsaba-Pilisszentkereszt.