Nemzetközi hírek

A kiotói kapcsolat: Két ország diákjai és iskolanővérei ünnepelték közös történelmi múltjukat

 

1948-ban négy St. Louis-i iskolanővér utazott Missouriból a japán Kiotóba, hogy segítsen újraindítani a keresztény oktatást a japán diákok számára. A második világháború csak nemrég ért véget, és a nővéreknek nemcsak útlevélre, hanem katonai engedélyre is szükségük volt ahhoz, hogy beléphessenek az országba. Hosszú út és sok kihívás állt előttük, de a nehézségek ellenére a nővérek sikerrel jártak, és eredményességüket bizonyítja a Kiotói Notre Dame Egyetem, a Notre Dame Általános Iskola és a Notre Dame Jogakuin Jr. and Sr. Gimnázium fennállása.

Az SSND 25. Általános Káptalanja - 2023

2023. október 19-én kezdődött az SSND 25. Általános Káptalanja, amelyen 37 iskolanővér vesz részt 27 országból. A káptalan helyszíne az SSND római központja. A Boldogasszony Iskolanővérek hatévente tartanak általános káptalant, amelyen minden tartomány választott és hivatalból jelenlévő képviselői révén vesz részt a káptalani munkában. Az általános káptalanok határozatokat hoznak és irányvonalat dolgoznak ki, amely alapján az SSND a következő hat évben, alapítónk, Boldog M. Terézia Gerhardinger karizmája szerint tölti be küldetését.

Fiatalok az Egyház jövőjéért – Közép-európai ifjúságpasztorációs konferencia Bécsben

Hét országból száz résztvevő érkezett 2022. december 2. és 4. között, a Bécsben megrendezett IV. Közép-Európai Katolikus Napokra (Mittel-Europaische Katholikentag), hogy egy több mint tíz éve tartó együttműködés keretében ezúttal a szinódusi folyamat szempontjából tekintsenek rá ifjúságpasztorációs tevékenységükre. Magyarországról 18 fős delegáció – köztük rendtársunk, Geröly M. Sára – volt jelen a konferencián.

Október 24. a Káptalani Év kezdete

Ebben az évben október 24-e, az SSND születésnapja többszörösen is örömteli esemény számunkra. Ezen a napon lépünk be Rendünk történelmének 190. évébe, és egyúttal megnyitjuk az ún. Káptalani Évet, amelyben intenzíven készülünk a 25. Általános Káptalanunkra. Számunkra az Általános Káptalan „lényegében húsvéti esemény, amely beilleszkedik az Egyházunk életébe és történelmébe, amely során közösen keressük Isten akaratát Kongregációnkra vonatkozóan; olyan esemény, amely erősíti nemzetközi lelki közösségünket. ” (Részlet a Szabályunkból)

Teremtésvédelmi Hetek 2022 őszén

„Láttam népem nyomorúságát… hallottam kiáltását… és ismerem szenvedését… Most tehát jöjj, hadd küldjelek…Én veled leszek!” (Kiv 3,7-8.10.12)

A szeptember 1. és október 4. közötti időben – Szent II. János Pál és Ferenc pápa felhívására – intenzívebben imádkozunk és cselekszünk ökológiai megtérésünkért.