Társult tagok

Társult tagjaink olyan nők és férfiak, akik az iskolanővéri karizmát abban a szűkebb vagy tágabb környezetben váltják valóra, ahol élnek. Időről időre helyi csoportokban vagy országos összejöveteleken találkoznak, hogy megosszák egymással és az őket kísérő nővérekkel tapasztalataikat, és erőt merítsenek a testvéri közösség erejéből.

A nyári közös lelkigyakorlatok, közös zarándoklatok mellett a legnagyobb esemény, amikor ünnepélyesen megerősítik ígéretüket. Egy-egy ígérettétel egyben tanúságtétel is arról, hogy alapítónk, Boldog Terézia anya karizmája eleven, élhető és éltető.

A Magyar Tartományban a 2000. év jelentette a kezdetet.

Az alakuló évek után 2006. augusztusában 12-en tettek először egy évre ígéretet. Ígéretükben valamennyien személyeset fogalmaztak meg. Konkrétumot, amit egy évre biztosan tudnak és akarnak is vállalni, amellett, hogy teszik a dolgukat azon a helyen, ahol élnek, miközben lelkiekben egymással és az iskolanővérekkel is közösségben vannak.

Jelenleg Budapesten, Körösladányban, Szegeden és Szekszárdon működik csoport.

Akik szeretnének a társult tagok közösségéhez csatlakozni, a lehetőségekről az alábbi címen érdeklődhetnek:

Kutas Szilvia M. Janka nővér

1092 Budapest, Knézich u. 3-13.

janka[kukac]iskolanoverek.hu

"Azok a szerzetesközösségek, amelyek lelkesíteni és bátorítani tudják a világiakat, hogy világi hivatásuk és eltérő életmódjuk szerint megosszák intézményük karizmáját, meghívhatják őket, hogy a karizma és a misszió alkalmazásának újabb módjait fedezzék fel."

(Testvéri élet közösségben, 70. Róma 1994)

 

A társult tagok imája

Szentháromság egy Isten!
 Te vagy létezésünk ajándékozója, 
     a tiszta öröm és a teljes béke.
A Veled való végérvényes egyesülésre teremtettél minket.
Látod életünket, látod napjainkat. 
Látod, hogy megsebzett szívünk tele van nyugtalansággal, 
     mégis mennyire vágyik a Veled való mélyebb közösségre,
     a szeretetre.
Lelked által vágyat ébresztettél bennünk, 
     hogy az evangéliumot 
     Boldog Terézia anya lelkiségéhez hűen éljük,
     és örömmel hirdessük. 
Köszönjük.

Rád bízzuk magunkat, 
     mert csak a Te vezetéseddel válhatunk azzá,
     amire teremtettél minket. 
     Kérünk, bocsásd meg bűneinket!
Hajolj le hozzánk, és emelj közel magadhoz minket,
     hogy szeretetedben gyógyuljon és erősödjék az életünk!
Segíts bennünket,
     hogy képesek legyünk mindent az evangélium fényében látni, 
     és higgyünk az állhatatos szeretet gyógyító erejében!
Támogass minket kegyelmeddel,
     hogy mindig a kiengesztelődésért és az egységért küzdjünk, 
     bárhol is vagyunk!
Alakítsd ki bennünk a készséget,
     hogy a figyelem és a nyitottság magatartásában
     Máriát kövessük, és egyszerűen éljünk!
Vezess minket a Te akaratod szerint,
     hogy mindazzal, amik vagyunk, és amit teszünk,
     hirdetni tudjuk országod örömhírét!
Segíts, hogy hűségesen megtartsuk Neked tett ígéretünket,
     és ne csüggedjünk el a hozzád vezető úton!

Rád bízzuk közösségünket,
     mert csak a Te erődben tudja hivatását betölteni,
     és napról-napra növekedni. 
Kérünk, formáld kapcsolatunkat, 
     hogy egyre inkább a kölcsönös megbecsülés,
     az imádságos lelkület 
     és a testvéri egység jellemezzen minket!
Adj nekünk bátorságot és kitartást,
     hogy félelem nélkül, derűs lélekkel éljünk.!
Adj tiszta látást,
     hogy azt tegyük, amivel Te bízol meg bennünket,
     és így igazi tanúságtevőid legyünk a világban!
Töltsd el meghívó szereteteddel egyre több ember szívét,
     hogy közösségünk tagjaiként bátran vállalják küldetésüket!
Áraszd bőségesen megszentelő szeretetedet 
     valamennyi iskolanővérre,
     hogy életük középpontjába mindig Téged helyezzenek,
     és szolgálatuk által az élet és a remény jelei legyenek!

Rád bízzuk családunkat, hazánkat, 
     mert csak Te tudsz igazi védelmet nyújtani 
     bizonytalan világunkban.
Kérünk, maradj mindig velünk, 
     hogy otthonaink a kölcsönös egymásra figyelés, 
     a megbocsátás, az öröm 
     és a lelki növekedés helyei legyenek!
Szabadítsd meg népünket a széthúzástól, 
     és áldj meg minden magyart! 
Segíts minket, hogy Téged követve földi életünk végén 
     megérkezzünk az üdvösségbe, 
     és örök otthont találjunk Nálad! 
Dicséret, tisztelet és dicsőség Neked! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség...