Nagyszombat

Ezen a napon csendben vagyunk. A liturgia is hallgat, ma csak a zsolozsma hangja szól. A sírjában nyugvó Krisztussal együtt hallgatunk. Csak este kezdődik el az ünnep a húsvét vigíliájával, amelynek első szertartásos mozzanata a tűzszentelés, hiszen a húsvéti fény Krisztust jelképezi, akinek feltámadásával a remény éled újjá.

Zene

Jeremiás siralmai – mindhárom nap zsolozsmájának része, az elhagyatottság imája, a szenvedőkkel való együttérzés imádsága

Thomas Tallis: Lamentationes

Javaslat az imádságra

Ha van lehetőséged, menj ki a természetbe, és szemléld azt, ami szeretne megmutatkozni előtted. Haladj lassan, meg-megállva, befogadva a hangokat, színeket, illatokat. Engedd, hogy a tavasz bontakozása reménységgel, élettel töltsön el.

Imádkozz az esti vigília valamelyik olvasmányával

– a teremtéstörténettel, keresve azt, hogy Istennel együtt te is láthasd, hogy „jó” mindaz, amit alkotott, s hogy te is jó vagy.

– a Vörös-tengeren való átkelésről szóló szakasszal, felidézve közben azokat az eseményeket az életedből, amikor megélted a megszabadulást

– Iz 54,5-14-gyel, hallgatva, befogadva Isten vigasztaló, gyengéd szavait

Húsvét vigíliája

Bevezetés a liturgiához:

Misevlog Fábry Kornél atyával

Mit szimbolizál a húsvéti gyertya?

Mi a húsvéti vigília csúcspontja?

Szentírási szakaszok a liturgiában

Ter 1,1-2,2 – a teremtés

Ter 22,1-18 – Ábrahám áldozata

Kiv 14,15-15,1 – átkelés a Vörös-tengeren

Iz 54,5-14 – Isten vigasztal

Iz 55,1-11

Bár 3,9-15.32-4,4

Ez 36,16-17a.18-28

Róm 6,3-11

Mk 16,1-7 – evangélium

Exultet (húsvéti örömének)
(Felolvassa Zámbori Soma)

Ha van lehetőséged részt venni ezen a liturgián online módon, akkor előkeresheted a keresztelésedkor kapott gyertyát – és amikor a keresztségi fogadásunkat újítjuk meg, meggyújthatod. Tudatosíthatod, hogy a keresztség által az egyház közösségének lettél tagja, és ezáltal neked is küldetésed van: életeddel hirdetni Isten országának örömhírét – azt a szeretetet, amellyel Isten szeret, feltétel nélkül, a végsőkig.

Budapesti közösségünk kápolnájából a szertartás közvetítése ma 19:00-kor kezdődik a Mária Rádióban.

Összeállította: Gallatz M. Klarissza és Hervai Pál

2021. április 03.