Lépcsőfokok

Hogyan lehetsz iskolanővér?

 

 

1. Érdeklődés

Életünk arra való, hogy odaajándékozzuk annak, akit megszeretünk. Ha azt sejted, hogy Isten megtisztelő és meglepő módon számot tart a veled való személyes szövetségre, s iskolanővérként a fiatalok nevelésére hív, kapcsolódj be

  • ifjúsági és
  • hivatásgondozó programjainkba.

Szeretettel várunk személyes beszélgetésre, egyéni elcsendesedésre és közös lelkigyakorlatokra.

 

 

2. Jelöltség

A jelöltség ideje arra ad alkalmat, hogy nyitottan keresd, Isten valóban iskolanővérnek hív-e, s neked való-e ez az életforma, amit nálunk megtapasztalsz. Ebben az időszakban tanítást kapsz és tapasztalatot szerzel a szerzetesi élet főbb elemeiről – az imádságról, a közösségi életről és a szolgálatról. A személyes érlelődés időszaka ez, melynek során életkorodat, személyes adottságaidat figyelembe véve kísérünk utadon.

A jelöltségi képzés a szegedi rendházban zajlik, Makai M. Csilla nővér vezetésével (makaicsilla@yahoo.com). Időtartama minimum egy év.

 

 

3. Posztulátus

Ha a jelöltség során megtapasztaltak alapján úgy látod, hogy örömöd leled abban, hogy szerzetessé válj, kérheted felvételed a noviciátusba. A noviciátusra felkészítő időszak a posztulátus, ennek időtartama legalább 6 hónap. Helyszíne budapesti rendházunk, a posztulánsok kísérője Gallatz M. Klarissza nővér (mklarisz[kukac]gmail.com).

Hivatásgondozó csoportunk

 

Gallatz M. Klarissza nővér

Budapest

mklarisz(kukac)gmail.com

Lobmayer M. Judit nővér 

Debrecen

judit.nover(kukac)gmail.com

 

Nyúl M. Fidelis nővér

Makó

fidelisnover(kukac)gmail.com

Koncz M. Julianna nővér

Nagybecskerek (Vajdaság, Szerbia)

koncz.ssnd(kukac)gmail.com

Makai M. Csilla nővér

Szeged

makaicsilla(kukac)yahoo.com

Nagy M. Vera nővér

Szováta (Erdély, Románia)

nagyevavera(kukac)gmail.com

4. Noviciátus

2016 augusztusától Kongregációnknak egyetlen közös, nemzetközi noviciátusa van Rómában, melynek közös nyelve az angol. A noviciátusi közösséget négy örökfogadalmas nővér és a különböző tartományokból érkező novíciák alkotják. Ez a két év az emberi és a spirituális növekedés, és az iskolanővéri karizmához való kapcsolódás elmélyítésének kiemelt ideje. A noviciátus első éve ennek megfelelően Rómában zajlik, míg a második év során a novícia több időszakra visszatér a saját tartományába apostoli gyakorlatra. A noviciátust a fogadalomtétel zárja, melyben elkötelezzük magunkat Istennek és a közösségnek.

A képen a nemzetközi noviciátus közössége (balról jobbra): M. Rut Koprucha nővér Lengyelországból. Zipporah Marigwa és Mara Frundt nővér az Afrika Tartományból, végül Ulrik M. Monika nővér a Magyar Tartományból.

5. Juniorátus

A juniorátus az integráció ideje, amikor kiemelt figyelmet kap az, hogy az ideiglenes fogadalmat tett nővér életében összhangba kerüljön az imádság, a közösségi élet és az apostoli szolgálat. A junior nővérek ebben a 6-9 évig tartó időszakban készülnek fel az örökfogadalomra, melyben elköteleződésüket végleg megerősítik, s ünnepélyesen vállalják, nem csupán a rendi közösség, hanem az egész egyház színe előtt.

6. Folyamatos képzés

További személyes kibontakozásunk mindenekelőtt hétköznapjainkban megy végbe, az Isten, az Ő hívása, karizmánk és a Konstitúció iránti teremtő hűség megélésében. Újra meg újra keressük azokat a lehetőségeket, amelyek segítik növekedésünket személyesen, közösségként és küldetésünk megélésében egyaránt.