Lépcsőfokok

Hogyan lehetsz iskolanővér?

 

 

1. Érdeklődés

Életünk arra való, hogy odaajándékozzuk annak, akit megszeretünk. Ha azt sejted, hogy Isten megtisztelő és meglepő módon számot tart a veled való személyes szövetségre, s iskolanővérként a fiatalok nevelésére hív, kapcsolódj be

  • ifjúsági és
  • hivatásgondozó programjainkba.

Szeretettel várunk személyes beszélgetésre, egyéni elcsendesedésre és közös lelkigyakorlatokra.

 

 

2. Jelöltség

A jelöltség ideje arra ad alkalmat, hogy nyitottan keresd, Isten valóban iskolanővérnek hív-e, s neked való-e ez az életforma, amit nálunk megtapasztalsz. Ebben az időszakban tanítást kapsz és tapasztalatot szerzel a szerzetesi élet főbb elemeiről – az imádságról, a közösségi életről és a szolgálatról. A személyes érlelődés időszaka ez, melynek során életkorodat, személyes adottságaidat figyelembe véve kísérünk utadon.

A jelöltségi képzés a szegedi rendházban zajlik, Makai M. Csilla nővér vezetésével (makaicsilla[kukac]yahoo.com). Időtartama minimum egy év.

 

 

3. Posztulátus

Ha a jelöltség során megtapasztaltak alapján úgy látod, hogy örömöd leled abban, hogy szerzetessé válj, kérheted felvételed a noviciátusba. A noviciátusra felkészítő időszak a posztulátus, ennek időtartama legalább 6 hónap. Helyszíne budapesti rendházunk, a posztulánsok kísérője Gallatz M. Klarissza nővér (mklarisz[kukac]gmail.com).

Hivatásgondozással foglalkozó nővéreink

 
Gallatz M. Klarissza

 

Gallatz M. Klarissza nővér

Budapest

mklarisz[kukac]gmail.com

Ivanics M. Andrea

 

 

Ivanics M. Andrea nővér

Debrecen

andreanover[kukac]gmail.com

Baráti M. Kinga

 

 

Baráti M. Kinga nővér

Makó

baratieszter[kukac]gmail.com

Koncz M. Julianna

 

 

Koncz M. Julianna nővér

Nagybecskerek (Vajdaság, Szerbia)

koncz.ssnd[kukac]gmail.com

Makai M. Csilla

 

 

Makai M. Csilla nővér

Szeged

makaicsilla[kukac]yahoo.com

Nagy M. Vera

 

 

Nagy M. Vera nővér

Szováta (Erdély, Románia)

nagyevavera[kukac]gmail.com

 

4. Noviciátus

2016 augusztusától Kongregációnknak egyetlen közös, nemzetközi noviciátusa van Rómában, melynek közös nyelve az angol. A noviciátusi közösséget négy örökfogadalmas nővér – köztük a képzésért felelős Rosemary Howarth nővér – és a különböző tartományokból érkező novíciák alkotják. Ez a két év az emberi és a spirituális növekedés, és az iskolanővéri karizmához való kapcsolódás elmélyítésének kiemelt ideje. A noviciátus első éve ennek megfelelően Rómában zajlik, míg a második év során a novícia több időszakra visszatér a saját tartományába apostoli gyakorlatra. A noviciátust a fogadalomtétel zárja, melyben elkötelezzük magunkat Istennek és a közösségnek.

A képen a nemzetközi noviciátus közössége (balról jobbra): hátul Rosemary Howarth nővér, a noviciátus vezetője az észak-amerikai Atlantic Midwest tartományból, mellette M. Rut Koprucha nővér, a helyettese Lengyelországból. Elöl Adelaide Gambin nővér Brazíliából és Antoinette Cornelius nővér az afrikai tartományunkból.

5. Juniorátus

A juniorátus az integráció ideje, amikor kiemelt figyelmet kap az, hogy az ideiglenes fogadalmat tett nővér életében összhangba kerüljön az imádság, a közösségi élet és az apostoli szolgálat. A junior nővérek ebben a 6-9 évig tartó időszakban készülnek fel az örökfogadalomra, melyben elköteleződésüket végleg megerősítik, s ünnepélyesen vállalják, nem csupán a rendi közösség, hanem az egész egyház színe előtt.

6. Folyamatos képzés

További személyes kibontakozásunk mindenekelőtt hétköznapjainkban megy végbe, az Isten, az Ő hívása, karizmánk és a Konstitúció iránti teremtő hűség megélésében. Újra meg újra keressük azokat a lehetőségeket, amelyek segítik növekedésünket személyesen, közösségként és küldetésünk megélésében egyaránt.