Alumni - Végzett diákjaink

Egész életemre tartást adott és meghatározó volt az a négy év, amit itt töltöttem.”

Azokban az években tanultam meg azt is, hogy az imádság nem kívánságaink felsorolása. Rá kell bízni magunkat Isten bölcsességére, hiszen Ő ismer a legjobban minket.”


Ami talán a lexikai tudásnál is sokkal fontosabb: megtanultam a megfelelő értékeket követve eligazodni a világban.”


Sok mindent kaptam..., és aki sokat kapott, annak megsokszorozva kell azt visszaadnia.”

A Miasszonyunk Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetségéről

A teljes nevén Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége (MIDOSZ) Alapító Nyilatkozatának kiadására Budapesten 1991 márciusában került sor, amelyhez az alapításkor 800 öregdiák csatlakozott.

Célunk az volt, hogy a Boldogasszony Iskolanővérek kongregációja által fenntartott iskolák hagyományait ápoljuk, segítsük működésüket, elősegítsük az iskolák tanárainak és volt diákjainak együttműködését. Az alakuló közgyűlésen az alapító tagok elfogadták az Alapszabályt, és még ebben az évben a Diákszövetség bírósági bejegyzése is megtörtént.

A Szövetség tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, elsősorban azonban azok, akik diákéveiket, akár csak egy részét is, bármely, a Boldogasszony Iskolanővérek kongregációjához tartozó iskolában töltötték.

A Szövetségnek lehetnek pártoló és tiszteletbeli tagjai is.

A Szövetséghez az alábbi tagozatok tartoznak: a budapesti Patrona Hungariae, a debreceni Svetits, a makói Szignum és a szegedi Karolina volt diákjai.

A Diákszövetség immár több mint 25 éve működik, és fenntartja Alapítványát is.

Működésünket az évente fizetendő tagdíjból (1000 Ft/év), támogatásból és pályázati juttatásból biztosítjuk.

Évente több alkalommal tartunk összejövetelt székhelyünkön, a Budapest, IX. kerület Knézich u. 5-7. szám alatt.

Tavasszal, virágvasárnap előtti szombaton tartjuk az éves közgyűlést, ahol az elnökség beszámol az előző évi működésről, a pénzügyi helyzetről, illetve kétévenként tisztújításra is sor kerül.

Állandó programjaink:
  • Májusban, illetve júniusban szervezzük az éves 1-2 napos kirándulásunkat Magyarország szép tájaira. Az utóbbi öt évben jártunk Visegrádon, Debrecenben, Esztergomban és Párkányban, Gödöllőn és Győrben. Általában vonattal, illetve hajóval utazunk, a múzeumi belépőket, ahol szükséges, illetve a tárlatvezetéseket a Diákszövetség biztosítja.
  • Novemberben részt veszünk a ferences öregdiákok által szervezett Requiem elhunyt tanárainkért és diáktársainkért szentmisén az Országúti Ferences templomban (Budapest, II. kerület, Margit krt. 23.)
  • Decemberben karácsonyi ünnepséget tartunk székhelyünkön, melyre minden érdeklődőt várunk.

A programok mindegyikére meghívót készítünk, amit levélben, vagy e-mailben juttatunk el a tagokhoz.

Sajnos, a pandémia miatt az elmúlt két évben a tervezett programok nagy részét nem tudtuk megtartani.

Aki szeretne tagja lenni az iskolanővérek intézményeiben végzett diákok szövetségének, kérésére – elektronikus úton – a belépési nyilatkozatot küldünk.

Kérdésekre is szívesen válaszolunk az alábbi elérhetőségen:

Elérhetőségünk és adataink:

A Diákszövetség elnöke:
Faragóné dr. Endrődi Zsuzsanna
telefon: 06 30 2073503
e-mail: zsuzsa.i.endrodi@gmail.com

A Diákszövetség számlaszáma:
Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-10724473 számú bankszámla

Nevünk, adószámunk a +1 % irányításához:
Miasszonyunk Iskolanővérek Diákszövetsége
19668222-1-43

A Miasszonyunk Iskolanővérek Diákjainak Alapítványa Kuratóriumának elnöke:
Szilágyiné Pap Gyöngyvér
telefon: 06 70 2466453
e-mail: papgyongyver@gmail.com                        

Az Alapítvány számlaszáma:
MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 16200151-18524136 számú bankszámla

Neve, adószáma az +1 % irányításához:
Miasszonyunk Iskolanővérek Diákjainak Alapítványa
19668215-1-43

 

 

Beszélgetések egykori diákjainkkal

A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

Hoszták M. Bernáta és Ormos M. Flóra nővérek emlékére

Vajon hány éves korunkban érzünk rá, hogy milyen komoly lehetőséget kapunk a „szabad akarat” isteni ajándékával? Vajon felmérjük-e, hogy ez egy életre szóló program?

Bár a „Jó” - a legmegfelelőbb válasz kiválasztása, és a „Rossz” felismerését hitünk tanításai jól körülhatá­rolják. Megnevezik.

Gondoljunk például az irgalmasság lelki cselekede­teire, a hét főbűnre, a négy égbekiáltó bűnre, és sorol­hatnám. És a legszebb, a nyolc boldogság tisztaságára.

„ZENE ÉS ÉRTÉKREND” - Beszélgetés Herpy Miklósné Légár Piroskával

A Patrona Hungariae Gimnázium, az ELTE Trefort Ágos­ton Gyakorló Gimnázium és a Pázmány Péter Katoli­kus Egyetem kórusainak karnagya, utóbbinak alapítója is. Mindhárom intézményben diákok nemzedékeiben hagyott nyomot magával ragadó személyisége, szigorú igényessége, és ahogy játékosan tanított meg nagyon is komoly dolgokat zenéről, életről. Karácsonyi számunkba értékekről, választásról küldött írást olvasóinknak, ennek kapcsán beszélgettünk.

A történelem riportere – Beszélgetés a nemzeti összetartozás napján

Cservenka Judit, aki hajdan patronás diák volt, ötven évig dolgozott a Magyar Rádióban. Legtöbb műsorában a határainkon túl élő magyarok sorsát, életpályáját mutatta be. A vele készült interjú révén nemcsak egy rádiós életpályát, hanem a XX. század izgalmas és tanulságos eseményeit, nem mindennapi alakjait is megismerhetjük.

Mindenkinek szüksége van kapaszkodókra – Interjú Bocskai-Kovács Éva opera-énekesnővel

Bocskai-Kovács Éva a Délvidéken született és a szegedi Karolina Iskolánkban érettségizett. Kislányként, tisztán csengő hangjára a tavaly elhunyt Both M. Kornélia iskolanővér figyelt fel először. Az elmúlt években több énekverseny első díjasa volt, 2013-ban a Szegedi Operabarátok neki ítélték Az Évad Ifjú Művésze-díjat. Kétszeres Dömötör-díjas művész. Az alábbi interjú a Bizalom és Bátorság 2020-as téli számában jelent meg.

„Ha Isten velünk, ki ellenünk?” – Találkozás Széchenyi Kingával

Széchenyi Kinga – tanár, műfordító, író, szobrászművész – 1955 és 1959 között tanult a Patrona Hungariae Gimnáziumban. A neves család sarjának lenni sem a vészkorszakban, sem még sokáig utána nem volt könnyű. Hajdani tanítványunk kedvessége, bölcsessége, élettapasztalata nagy kincs, mint ahogyan az a könyv is, amely tollából született bő tíz évvel ezelőtt. S amely abban segít, hogy szembenézzünk egy barbár korszak máig ható következményeivel, hogy emlékezzünk azokra az áldozatokra is, akiknek egy „bűnük” volt: nemesi családba születtek.

Kapcsolódó híreink

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

A Boldogasszony Iskolanővérek hírlevelét azért indítottuk el, hogy programjainkról, kiadványainkról, életünk eseményeiről hírt adhassunk mindazoknak, akik valamilyen módon kötődnek hozzánk.

Feliratkozom!

Rekviem az egyházi iskolák elhunyt diákjaiért, tanáraiért

A Pax Hungarica Keresztény Diákszervezetek Szövetsége idén is megemlékezik az egyházi iskolák elhunyt tanárairól és diákjairól. Az idei rekviem időpontja 2021. november 13. (szombat) délután 4 óra, helyszíne az Országúti Ferences Plébániatemplom (Budapest II. Margit körút 23.). A rekviem élőben követhető lesz  az Országúti Ferences Plébánia honlapján, az ONLINE közvetítés fülre kattintva.

A történelem riportere – Beszélgetés a nemzeti összetartozás napján

Cservenka Judit, aki hajdan patronás diák volt, ötven évig dolgozott a Magyar Rádióban. Legtöbb műsorában a határainkon túl élő magyarok sorsát, életpályáját mutatta be. A vele készült interjú révén nemcsak egy rádiós életpályát, hanem a XX. század izgalmas és tanulságos eseményeit, nem mindennapi alakjait is megismerhetjük.

A kategória összes híre