ENSZ-NGO

Iskolanővéri képviselet az ENSZ-ben

Az ENSZ a II. világháború végén jött létre, amikor a világ a történelem egyik legnagyobb szakadéka, a hidegháború előtt állt.

Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Szervezetéről szóló alapokmányt 1945. június 26-án írták alá, az Egyesült Nemzetek Konferenciájának végén, San Franciscoban. 1945. október 24-én emelkedett törvényerőre.

Az Iskolanővérek Kongregációja 1993-ban került be az ENSZ-be, mint nem kormányzati képviselettel rendelkező szervezet. (NGO (no-governmental organization) 'nem-kormányzati szervezet'). Ethel Howley nővér lett az ENSZ-NGO iroda első vezetője, akinek szolgálata által olyan szerzetesnői kongregációnak ismertek el bennünket, amely világunkért fáradozik. 1994 januárjában kapott megerősítést az ENSZ Nyilvános Tájékoztatási Irodájához (DPI) való társulásunk. 1997 júliusában az Általános Tanács felkérte Ethel nővért, hogy kérvényezze tanácsadói státuszunkat az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál (ECOSOC). 1998 júniusában kaptuk meg a speciális tanácsadói státuszt.

Miután Ethel nővérnek lejárt a második négyéves ciklusa is, az Általános Tanács Ann Scholz nővért nevezte ki a feladat folytatására, aki 2010 októberéig végezte ezt a szolgálatot. Őt Eileen Reilly nővér követte, az ENSZ-NGO iroda jelenlegi vezetője pedig 2019. július 1. óta Beatriz Martinez-Garcia nővér.

Az ENSZ-NGO iroda vezetője a Kongregációt képviseli az ENSZ-ben. E minőségében kettős feladata van. Egyrészt keresi, hogy Jézus Krisztus evangéliumát és kongregációnk karizmáját vigye el az ENSZ-be, hogy ezek hatással legyenek az ENSZ testületek vitáira és döntéseire. Másrészt megosztja a kongregációval azokat a problémákat, amelyekkel az ENSZ foglalkozik.

Az ENSZ-ben végzett szolgálatunknak három, jól elkülöníthető funkciója van.

Először is jelen vagyunk az ENSZ-ben, mint a peremre szorultak és mellőzöttek, különösen a nők, az ifjúság és a szegények ügyvédjei. Rendszeresen együttműködünk különböző NGO csoportokkal, beleértve hitre alapozott szervezeteket, szakmai szervezeteket, sajátos érdekű csoportokat, segélyszerveket, fejlesztő szervezeteket és munkásegyesületeket, hogy segítsünk biztosítani minden ember méltóságát és kibontakozását. Vezetői szerepet töltöttünk be abban az NGO-bizottságban, ami az UNICEF Lányokért Munkacsoportja, és a lányok jogaira és képzésére irányul. Mi iskolanővérek aktívan részt veszünk annak az NGO-bizottságnak a munkájában is, ami a társadalmi fejlődést, illetve annak albizottságaként a szegénység megszüntetését tűzte ki célnak: ezek a népeknek arra a jogára fókuszálnak, hogy saját maguk irányíthassák a fejlődésüket, illetve arra a kritikus szerepre, amit az oktatás betölt abban a folyamatban. Szeretnénk biztosítani, hogy az ENSZ a határozataiban teljesen tekintetbe vegye mindenki joga az oktatáshoz, illetve a szegénység megszüntetésének célját.

Másodszor: az ENSZ-ben végzett szolgálatunk magába foglal olyan programokat is, amelyek arra irányulnak, hogy a kongregáció tagjait, kollégáinkat és barátainkat valamint a közvéleményt tájékoztassuk. E tájékoztatás tárgyát képezi a jelenlegi globális helyzet, az, hogy az ENSZ milyen szerepet tud játszani abban, hogy megtaláljuk válaszainkat azokra a kihívásokra, amelyekkel találkozunk, valamint az, hogy karizmánk mennyire fontos egy olyan világ létrehozásában, amit az igazságosság, a béke és a teremtett világ integritása jellemez.

Végül: az ENSZ-NGO hivatal arra törekszik, hogy iskolanővéri családunkat arra lelkesítse, hogy evangéliumi emberek legyünk, akiket Isten az Ő Országa örömhírének hirdetésére hívott. Ez a hívás megköveteli tőlünk, hogy vállaljuk a felelősséget, hogy az egész világ polgárai legyünk, és amennyire csak tudunk, részt vegyünk társadalmaink átformálásában.
Sok katolikus egyesületnek vagyunk a tagjai New Yorkban. Ezek között van a Nemzetközi Katolikus Szervezetek Forrásközpontja (ICO), a Szerzetesrendek az ENSZ-ben (RUN) és a Globális Igazságosságért Partnerség. Az elmúlt évek óta jelen van a törekvés, hogy a nemzetközi katolikus NGO-k tevékenységét összefogják. Részt vettünk a születő Nemzetközi Katolikus NGO fórum eddigi találkozóin Rómában.
Több olyan ENSZ-iroda és program van, amelyekkel rendszeresen együttműködünk nemzetközi szinten. Ilyen az UNICEF, az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Osztálya, (DESA), az ENSZ Tájékoztatási Részlege (DPI) és az ENSZ Millenniumi Kampánya.

Az elmúlt három év során (2007-2010) Kongregációnk összesen 17 nyilatkozatot tett az ENSZ különböző testületei felé. Ilyen testület az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC), továbbá ennek két bizottsága, ami a nők helyzetével illetve a társadalmi fejlődéssel foglalkozik; az Emberi Jogok Tanácsa, az UNICEF kormányzó testülete, a Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezet (FAO) és az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciája. Írásos vagy szóbeli formában közölt nyilatkozataink a következő témákat érintették: oktatáshoz való jog, lányok és nők jogai, szegénység megszüntetése, migráció, fejlesztéssel és éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyek.

Másokkal együttműködve is tettünk nyilatkozatokat a következő ügyekben: cselekvést sürgetve a választást követően kialakult kenyai krízis kapcsán (beleértve az USG/UISG JPIC Bizottság levelét a Püspöki és Szerzetesi Konferenciákhoz), az 'oktatást mindenkinek' elnevezésű globális kampányban, az élelmiszer-biztonság és a mezőgazdaság-politika, valamint az emberkereskedelem kapcsán.
Életünk minden szintjén és dimenziójában tanúságot teszünk az erőszakmentességre és a békére való elkötelezettségünkről, a megtérésre és a kiengesztelődésre való nyitottságunkkal.

Shalom/ENSZ-NGO hírlevelek nemzetközi honlapunkon, több nyelven (magyarul is!)>>

Virtuális séta az ENSZ-ben (9 perces, angol nyelvű, angol felirattal):
A fenntartható fejlődés céljai (1 perces, angol felirattal):

Híreink a témában

A Boldogasszony Iskolanővérek delegációja részt vesz az ENSZ nők helyzetét vizsgáló bizottságának munkájában

A Boldogasszony Iskolanővérek (SSND) nemzetközi delegációja, melynek tagjai között a Brazíliában, Magyarországon és az Egyesült Államokban működő iskolanővéri iskolák diákjai is helyet kapnak, részt vesz az Egyesült Nemzetek nők helyzetét vizsgáló bizottságának 63. ülésszakán, mely március 11-22. között kerül megrendezésre New Yorkban. A 2019-es ülésszak kiemelt témái a társadalmi védőháló rendszerei, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a nemek közötti egyenlőséget szolgáló fenntartható infrastruktúra, valamint a nők és a lányok szerepvállalásának erősítése.

A kategória összes híre