Kik vagyunk?

Az a küldetésünk, hogy Boldogasszony iskolanővérekként hirdessük az Örömhírt, és egész életünket azért az egységért áldozzuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett. Amint azért küldte Jézust az Atya, hogy kinyilatkoztassa szeretetét a világnak, úgy küld bennünket is, hogy létünkkel Krisztust tegyük láthatóvá a továbbajándékozott szeretet, hit és remény által.

Küldetéstek van, a Boldogasszony Iskolanővérek konstítúciója 4.

kül-

detés-

tek

van!