Nemzetközi irányvonal

2023. október 24. és november 17. között 11 országból harminchét Boldogasszony Iskolanővér ült össze Rómában (Olaszország) a 25. Általános Káptalanon, hogy megválasszák az Általános Tanácsot, és kijelöljék a kongregáció jövőbeli irányvonalát a következő hat évre.

 

A 25. Általános Káptalan Felhívása

Karizmánkat, a Lélek adományát Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Terézia váltotta valóra, aki mindeneknek Istenben való egységére vágyakozva… és mindig Isten akaratát keresve küzdött nemzetközi közösségünk egységéért, szorongató ínségekre válaszolt, a szegényeket részesítette előnyben, és világméretű látásmóddal nevelt. A Léleknek ezekben az alapítónknak, Terézia anyának adott ajándékaiban Kongregációnk folyamatosan kibontakozó karizmáját ismerjük fel. 

(KV, Előszó)

Korunk sürgető krízisei arra késztetnek, hogy mi, Boldogasszony Iskolanővérek, „mindeneknek Istenben való egységére vágyakozva”, olyan cselekedetek mellett kötelezzük el magunkat, amelyek elmélyítik közösségi kapcsolatainkat, bárhol is vagyunk.

Arra törekszünk, hogy az egyetemes közösség/kommunió hiteles tanúi legyünk azáltal, hogy fokozottan fáradozunk olyan interkulturális hitközösségként élni, amelynek egy a szíve-lelke.

  • Felülvizsgáljuk egyéni és közösségi életmódunkat a szinodalitás, meghallgatás, megkülönböztetés, küldetés és együttműködés szellemében. Olyan struktúrákat és gyakorlatokat alakítunk ki, amelyek kihívást jelentenek, felszabadítanak és egyesítenek minket.

  • Magunkhoz engedjük személyes sebezhetőségünket, közösségeink, a Kongregáció, az egyház és a világ sérülékeny voltát. Az Istenbe vetett teljes bizalommal elfogadjuk az egymásrautaltságot magunk között és az egész teremtett világgal.

  • A megosztottságokat és széttöredezett kapcsolatokat a megbocsátás, kiengesztelődés, párbeszéd, együttérzés, békéltetés és hídépítés útján gyógyítjuk a Kongregáción belül és azon kívül.

Hittel teli és befogadó közösségként elkötelezettek vagyunk karizmánk és küldetéses életünk fenntartása mellett.

  • Azzal a készséggel lépünk Isten elé, hogy megváltozzunk, szenvedélyesebben vállaljuk küldetésünket, és válaszoljunk Isten folyamatos küldetésre szóló meghívására.

  • Meghívunk új tagokat, társult tagokat és munkatársainkat, hogy velünk együtt hirdessék az örömhírt karizmánk szellemében.

Elismerjük, hogy globális közösségünk társadalmi bűnének részesei vagyunk, és elkötelezzük magunkat a további rendszerszintű változtatás mellett.

  • Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk, és konkrét utakat keresünk az igazságtalanság kiváltó okainak megszüntetésére.

  • Jelen vagyunk a peremen élő emberek mellett, és együtt dolgozunk a diszkrimináció, egyenlőtlenség és erőszak minden formájának megszüntetéséért.

  • Laudato Si’ kongregációként az egyházhoz kapcsolódva, a környezeti és humanitárius válságot az integrál ökológia keretén belül kezeljük.