Hogyan teremtsünk békét háború idején?

János apostol evangéliumában azt mondja Jézus: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) Keresztényként, azaz Krisztus követőiként újból és újból tudatosítanunk kell, hogy Isten mind társadalmi, mind személyes életünkre érvényes, alapvető útmutatásként adta nekünk a tíz parancsot.(Kiv 20,2-17) Jézus pedig „új paranccsal egészítette ki” a Teremtő Atya útmutatását: „Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.” (Jn 13,34)

Tekintsük át, hogyan teremthetünk társadalmi békét és igazságosságot Isten parancsainak betartásával!

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Az első parancs arra int bennünket, hogy életünk minden területén Isten szavára figyelő, hűséges gondnokként kell jelen lennünk. Emberi közösségeinkben ne készítsünk bálványt senkiből és semmiből – legyen az termék, anyagi dolog vagy szolgáltatás.

II. Isten nevét hiába ne vedd!

A második parancs azt mondja ki, ne használjuk Isten nevét varázserejű talizmánként abban a reményben, hogy hatalmat, gazdagságot és sikert ad majd nekünk.

III. Az Úr napját szenteld meg!

Ez a parancs nem csupán a pihenésről szól, hanem arról is, hogy becsületesen kell dolgoznunk az Istentől kapott és általunk választott hivatásunkban. Otthonunkban és munkahelyünkön egyaránt felelősen tegyük azt, ami tőlünk telik.

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!

Ez a parancs a gondoskodó tekintély és a bizalmon alapuló engedelmesség viszonyára hívja fel a figyelmünket, amely a családban alakul ki először. Törekednünk kell arra, hogy társadalmunkat igazságos struktúrák szőjék át, mert ez hozhat áldást és jólétet mindannyiunknak.

V. Ne ölj!

Ez a parancs arra szólít fel bennünket, hogy tudatosítsuk, az élet védelme alkotja az egészséges társadalom alapját. Az emberiség eddigi történelme már bebizonyította, hogy azok a birodalmak, országok, amelyek nem álltak ki az élet védelme mellett, katasztrofális véget értek, mert a halál árnyékában nem alkothat és munkálkodhat az ember.

VI. Ne paráználkodj!

Ez a parancs arra figyelmeztet bennünket, hogy a család az emberi civilizáció stabil építőköve.

VII. Ne lopj!

Ez a parancs arra int bennünket, hogy a tisztességesen szerzett javak birtoklása mindenkit megillet. Egy egészséges társadalmi rendszer minden szinten tiltja a lopást.

VIII. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tegyél!

Ez a parancs azt mondja ki, hogy a hazugság rombol, a gyalázkodás a lelkekbe gázol, megaláz, béklyóba köt és békétlenséget szül. Igazmondás nélkül nincs bizalom, elköteleződés, remény és béke.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

Ez a parancs arra int bennünket, hogy abban a társadalomban, amely elavultnak tartja a házastársi hűséget, előbb-utóbb szakadozottá válik a hiteles, kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló kapcsolatok hálója, és így meggyengül annak személyeket megtartó ereje.

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

Ez a parancs arra hívja fel a figyelmünket, hogy a kapzsiság gyakran mások kizsákmányolásához vezet. Az a meggyőződés, hogy Isten bőségesebben áldotta meg a nálunk méltatlanabb felebarátunkat, elégedetlenséget és irigységet szít bennünk, amely a viszálykodás forrásává válhat életünkben. Ha bolygónk társadalmai olyan emberekből állnának, akik képesek legyőzni túlzó sóvárgásaikat, békés és igazságos világban élhetnénk.

Ne másokra várj! Még ma kezdd el élni a tíz parancsot, és köteleződj el egy békésebb és igazságosabb világ lehetősége mellett!

2022. március 21.