Rendtartomány hírei

Pünkösd 2023

 

A Szentlélek pünkösd napján áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:

Május 9. Alapítónk emléknapja

 

Boldog M. Terézia Gerhardinger, a Boldogasszony Iskolanővérek alapítója 1879. május 9-én halt meg. Alapítónk égi születésnapja egyben rendünk egyik legfontosabb emléknapja is. Ezen az ünnepnapon különösen is hálát adunk Terézia anya karizmájáért, életművéért, az Úr segítő kegyelméért, élő és elhunyt rendtársainkért, minden munkatársunkért, barátunkért, óvodásainkért, diákjainkért és családjaikért, támogatóinkért, azokért, akik imádkoznak értünk.

Február 22. Hamvazószerda

Ma, hamvazószerdán, kezdődik meg a húsvétot megelőző negyvennapos böjt. Ez a negyvennapos bűnbánati időszak alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak megünneplésére.