Szavak

Változatosság

Szolgálatunk olyan jellegű, hogy állandó rugalmasságot kíván tőlünk, nincs két egyforma nap egy iskolanővér életében. Valamennyi talentumunkat kamatoztathatjuk, hiszen mindig újabb és újabb kihívásokat jelent a nevelői munka.

Közösségünk számára fontos, hogy egységünket a sokszínűségben valósítsuk meg. Ettől is változatos az életünk. Sokszínűségünket bizonyítja, hogy amikor megkérdeztük a nővéreket, mi jut eszükbe a változatosság szóról, igen sokféle választ adtak:

örömteli élet

Bizalom és bátorság

A bizalom és a bátorság Isten ajándéka. Olyan erőt jelent nekünk, iskolanővéreknek, amely cselekvésre indít. Erősíti hitünket abban, hogy Isten jelen van az életünkben, és igazából ő az, aki cselekszik bennünk és általunk. Az ő cselekedeteit fedezhetjük fel saját és közösségünk élettörténetében. Erre hagyatkozhatunk.

Nevelés

Számunkra a nevelés a leginkább boldogító tevékenység, de ezt magunkon kell kezdenünk, hiszen mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk. Jelenlétünk a fiatalok között arra kötelez bennünket, hogy egész személyiségükre figyeljünk, és teljes kibontakozásukat szolgáljuk. Úgy tekintünk tanítványainkra, mint Isten teremtményeire és képmásaira. Ha jól segítjük őket, képessé válnak arra, hogy megtalálva élethivatásukat latba vessék adottságaikat a Föld emberhez méltó alakításában.

Imádság

Szerzetesi életünk forrása az Istennel való kapcsolatunk. Személyes és közös imádságainkban vele találkozunk, ez tartja fenn és mélyíti el neki szentelt személyes és közösségi életünket.

Közösség

Életre szóló közösséghez tartozni hatalmas ajándék, ugyanakkor mindennapi feladat. Megosztjuk egymással adottságainkat, talentumainkat, de gyengeségeinket is. Így járulunk hozzá létünkkel a közösség életéhez.

Egymásra utaltságunk, imádságunk, párbeszédünk és szolgálatunk olyan közösséggé alakít bennünket, melynek egy a szíve-lelke. Amikor helyi közösségeinkben, tartományunkban és egész iskolanővér-kongregációnkban az egységünkért fáradozunk, reményt adó jellé válunk a megosztottságtól szenvedő világban.

Küldetés

Akit Isten hív, azt utána küldi is. Isten arra hív, hogy vegyünk részt küldetésében: legyünk tanúja, eszköze annak a szeretetnek, amit megtapasztalhatunk Tőle.

Hívás

Isten hívását meghalljuk, ha figyelemmel élünk. Hiszen az Úr az ő hívását igéjében, az emberekben, az élet, az egyház és a világ helyzeteiben és szívünk rezdüléseiben adja tudtunkra.