Imádság

Szerzetesi életünk forrása az Istennel való kapcsolatunk. Személyes és közös imádságainkban vele találkozunk, ez tartja fenn és mélyíti el neki szentelt személyes és közösségi életünket.

Életünk során sokféle útját járjuk az imádságnak, sokféle imamód gazdagítja istenkapcsolatunkat. Mint apostoli szolgálatot végző iskolanővéreknek, fontos lehetőség számunkra, hogy magával az életünkkel is imádkozhatunk. Hiszen az is imádság, ha konkrét élethelyzetünkkel, érzéseinkkel, szolgálatunkkal kapcsolatos kérdéseinkkel, szerteágazó emberi kapcsolatainkkal együtt be tudunk lépni egy-egy szentírási helyzetbe, vagy ha azt vesszük észre, hogy egy szentírási helyzet, találkozás életre kel az életünkben.

Közösségi imaformáink között nagyra értékeljük a hitélmények megosztását, amely lehetővé teszi, hogy Szentlélek egymás hittapasztalatai által is megszólíthat bennünket.

Imádság a Hivatás Évére