Közösség

Életre szóló közösséghez tartozni hatalmas ajándék, ugyanakkor mindennapi feladat. Megosztjuk egymással adottságainkat, talentumainkat, de gyengeségeinket is. Így járulunk hozzá létünkkel a közösség életéhez.

Egymásra utaltságunk, imádságunk, párbeszédünk és szolgálatunk olyan közösséggé alakít bennünket, melynek egy a szíve-lelke. Amikor helyi közösségeinkben, tartományunkban és egész iskolanővér-kongregációnkban az egységünkért fáradozunk, reményt adó jellé válunk a megosztottságtól szenvedő világban.