Változatosság

Szolgálatunk olyan jellegű, hogy állandó rugalmasságot kíván tőlünk, nincs két egyforma nap egy iskolanővér életében. Valamennyi talentumunkat kamatoztathatjuk, hiszen mindig újabb és újabb kihívásokat jelent a nevelői munka.

Közösségünk számára fontos, hogy egységünket a sokszínűségben valósítsuk meg. Ettől is változatos az életünk. Sokszínűségünket bizonyítja, hogy amikor megkérdeztük a nővéreket, mi jut eszükbe a változatosság szóról, igen sokféle választ adtak:

örömteli élet

minőségi, céltudatos életvezetés

lehetőség a növekedésre, megújulásra, tágasságra

egyensúly

női sajátosság

Nagyon változatos lesz az életünk, ha minden gombolyag fonalát felvesszük, amit Isten elénk gurít.

Életszerűség: az élet sosem unalmas, nem monoton, nem ismétlődő, nem rutinszerű.

lubickolás a mindennapok kihívásaiban

Nagyon változatosnak élem meg a napjaimat, heteimet, életemet, amikor engedem, hogy az élet tanítson, képezzen, közvetítse számomra Isten arcát, hívását, ajándékait.