Intézményeink

Szathmáry Karolina Kollégium

Nagybecskerek a bánáti magyarság kulturális központja és az egyházmegye püspöki székhelye. Itt működött 1920-ig a nagy múltú Piarista Gimnázium, ahonnan a magyarországi cserkészet indult.

Az iskolanővérek 1880-ban érkeztek a városba, és 1945-ig működtettek itt elemi iskolát, polgári iskolát, kereskedelmi iskolát és kollégiumot. A II. világháború után az iskolákat államosították, a nővérek a kommunizmus idején csak plébániai munkát végezhettek.

Mátraalja Misszió

Fotó: Szilágyi Lenke
Fotó: Szilágyi Lenke

Mátraalja Misszió

Halmajugrán kialakított központunkban 5-13 éves roma gyermekek részesülnek fejlesztőpedagógiai foglalkozásban, hitoktatásban, Csompilla M. Éva nővérünk alkalmanként a roma családpasztorációs munkába is besegít a községben.

Vécsen 2014-ben, a rendtartomány adományozta varrógépeken megindult a helyi asszonyok és fiatalok számára a kézimunka oktatása.

Patrona Katolikus Egyetemi Szakkollégium

A szakkollégium célja, hogy hallgatóit abban segítse, hogy olyan felnőtté váljanak, aki nem sodródik gondolkodás nélkül arra, amerre épp a körülötte lévő világ vinné, hanem

  • törekszik saját maga, társai és az őt körülvevő valóság megértésére
  • odafigyel arra, ki ő, ki a másik
  • észreveszi, mi történik benne, körülötte
  • kutatja, mi igazán fontos számára, milyen cél vonzza, s mi igazítja el döntéseiben
  • nem túléli, hanem átéli az életét

Aki tudatos.

Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium

  A Karolina Szakkollégium célja olyan keresztény értelmiségi nők nevelése, akik személyes és szakmai életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztességgel, elkötelezetten szolgálják kisebb közösségüket, a társadalmat és egyházukat. Közösség és értékteremtők tanulmányaik alatt és annak befejezése után is.