Szathmáry Karolina Kollégium

Nagybecskerek a bánáti magyarság kulturális központja és az egyházmegye püspöki székhelye. Itt működött 1920-ig a nagy múltú Piarista Gimnázium, ahonnan a magyarországi cserkészet indult.

Az iskolanővérek 1880-ban érkeztek a városba, és 1945-ig működtettek itt elemi iskolát, polgári iskolát, kereskedelmi iskolát és kollégiumot. A II. világháború után az iskolákat államosították, a nővérek a kommunizmus idején csak plébániai munkát végezhettek.

A kilencvenes évek elejére a magyar nyelvű középiskolai oktatás annyira elsorvadt, hogy már csak a gimnáziumban működött magyar tagozat. Nagybecskerektől délebbre pedig egyetlen középiskolában sem indult magyar nyelvű osztály. Ebben a helyzetben, 1996-ban az iskolanővérek a Délvidéken egyedülálló kezdeményezéssel bentlakásra fogadtak néhány szegény családból származó vidéki magyar leányt.

A következő években anyaországi és más támogatók segítségével kibővítették rendházukat, kialakítva egy 41 fős kollégiumot. Ennek vezetője 2010 nyaráig Rácz M. Gizella nővér volt.

Mivel egyre többen szerettek volna a nővéreknél lakni, pár éven át az idősebb diákok a szalézi atyák muzslyai kollégiumában kaptak szállást, az étkezési és tanulási lehetőség továbbra is a nővérek kollégiumában volt biztosítva számukra. A 2010/11-es tanévtől az egyetemisták és főiskolások Muzslyán kapnak helyet, egy átalakított családi házban, Gizella nővér felügyeletével.

A kollégium vezetője 2010. szeptemberétől 2014. nyaráig Bencze M. Regina nővér volt, akitől Koncz M. Julianna nővér vette át ezt a szolgálatot.

A 2010-es vagyon-visszaszármaztatást követően a nővérek visszakapták egykori épületük jelentős részét, mely akkorra már igen leromlott állapotban volt. A felújítást önerőből nem tudták megoldani. A problémát orvosolandó, az itteni magyarság kívánságára a Magyar Kormány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével megvásárolta és a Nagybecskereki Egyházmegyére bejegyeztette az épületet, amelynek felújítása magyarországi pénzekből valósult meg. A felújított és újonnan berendezett épület átadására 2020. június 11-én került sor. 

2020. szeptember 1-től két intézmény, egy magyar kulturális központ és a 61 férőhelyes Szathmáry Karolina Kollégium működik benne. Az intézményben a vezetői feladatokat 2021 áprilisától Karl Jenő igazgató látja el.

Cím

Szathmáry Karolina Kollégium
23000 Zrenjanin
Dr. Slavka Županskog 3.
Szerbia

Vezető
Karl Jenő igazgató