Imádkozunk Kelet-Európa és a világ békéjéért

Mi, Boldogasszony Iskolanővérek arra hívunk mindannyiótokat, hogy újítsuk meg az evangélium szerinti erőszakmentesség és a béke iránti elkötelezettségünket, és öleljük körül Földünket – a jelenlegi helyzetben különösen is Kelet-Európát – imáinkkal, böjttel, az egymás iránti kiengesztelődés terén mutatott példával! Kérünk benneteket, naponta, velünk együtt imádkozzátok az SSND békeimáját – családjaitokban, közösségeitekben vagy magányotokban!

Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással; azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak; hogy a nemzetek keressék a BÉKESSÉG útját.
Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk: megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátást, mely legyőzi bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy A SZERETET törvénye szerint éljenek. Amen

• paz • pace • pokój • mir • béke • Friede • 平和 peace • amani • shalom •

„A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől”. (Ferenc pápa)