A Szathmáry Leánykollégium jubileuma

Május 28-án ünnepeltük a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium alapításának 25. évfordulóját, egyúttal arról is megemlékeztünk, hogy az első iskolanővérek 1880-ban érkeztek a városba. Ünnepi szentmisével kezdtük a napot, melyen a pancsovai plébános, Gyuris László atya volt a főcelebráns. A szentmisén a kollégium énekkara végezte az énekes szolgálatot.

Vendégeink között foglalt helyet - többek között - Balogh György magyar főkonzul, Pásztor István a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a nagybecskereki polgármester helyettese és Dobai János, a SPES Alapítvány elnöke is. Jelen voltak a volt és jelenlegi kollégistáink, munkatársaink, támogatóink és mindazok, akik szívügyüknek érzik a Szathmáry Leánykollégium színvonalas, a vajdasági magyar anyanyelvű fiatalok érdekében történő működtetését.

Az ünnepi műsort egykori kollégistáink vetítettképes visszaemlékezései, fuvolajáték, 1902-03-as intézeti szabályok felelevenítése, a zárdakápolna egykori oltárképének helyreállításáról szóló restaurátori beszámoló, az aracsi templom óriásbábokkal, kollégistáink által megjelenített legendája, közös éneklés és köszöntő beszédek színesítették.

Délután került sor Németh Ferenc: A leánynevelés szolgálatában. A Boldogasszony Iskolanővérek a Bánátban című kötetének bemutatására.

Ne jelenjen meg a nyitóoldalon
Ki