Kollégiumavató ünnepség Nagybecskereken, egykori zárdaépületünkben

Nagybecskerek belvárosában a Bega-parton sokszor nosztalgiával nézegettük azt a szép épületegyüttest, ami hajdan rendünk nagyhírű iskolája, kollégiuma és zárdája volt. Találkozhattunk olyan idős hölgyekkel, akik 1944 előtt, ameddig nővéreinktől a kommunisták el nem vették az iskolát, itt tanultak. Olykor be is jutottunk a falak közé, ahonnan hetven évvel ezelőtt, 1950-ben kényszerültek eljönni a nővérek. Vegyes érzések kavarogtak ilyenkor bennünk: szomorúak voltunk a lepusztultság láttán, de szemünk azokat a nyomokat fürkészte, amelyek az egykori virágzó iskolai életnek és az itt élt nővérek ma száznegyven éves hagyatékát képezik: a kovácsoltvas korlátok, a boltívek, a folyosó kövezetének mintái...

Elérhetetlennek tűnt, hogy valaha is újra visszatérjünk ide. A nővérek, akiknek hűséges nevelői szolgálata az épületből kiszorulva is folyamatos a városban, hozzászoktak, hogy alkalmazkodniuk kell a szűkös lehetőségekhez. Sok hányattatást éltek át az utóbbi hetven évben, mégis tisztelik és becsülik őket a helyi magyarság körében, sokaknak egész életre szólóan meghatározó az, amit az itt élő szórványmagyarságért tesznek. Jelenlegi szűkös kollégiumi épületüket is szeretik, hiszen meghitt közösségi életnek adnak otthont, ahol hetven magyar lány készül a jövőjére.

Éppen tíz évvel ezelőtt 2010-ben fordulat állt be a bánáti nővérek életében. Visszakaptuk egykori Bega-parti épületünk egy részét. A zárdakápolna mindig is a tulajdonunkban maradt, a visszaszármaztatás a kápolnától jobbra lévő épületszárnyat érintette. Hosszú folyamat indult meg számtalan kérdéssel: Honnan teremtsünk forrást a felújításra? Milyen rendeltetése legyen az épületnek? Hogyan tartsuk fenn? Egy magyarságcentrumról álmodtunk, és arról, hogy átköltözik ide a kollégiumunk. Rá kellett azonban jönnünk, hogy mivel nem sikerült támogatást szereznünk, le kell mondanunk álmainkról, és az eladás mellett döntöttünk.

Ekkor felgyorsultak az események. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István a Magyar Kormányhoz folyamodott annak érdekében, hogy az egykori zárdaépület a magyarság ügyének szolgálatában maradhasson. A végeredmény végül mégiscsak a mi álmunk megvalósulása lett, de olyan keretek között, amelyek reményeink szerint biztosítják a fenntarthatóságot: az épületet magyar állami segítséggel az egyházmegye vette meg és újíttatta fel. Magyarságcentrum lesz benne, és átköltözik ide a kollégiumunk, amelyet továbbra is a Boldogasszony Iskolanővérek fognak vezetni.

2020. június 11-én, a vajdasági naptár szerint Úrnapján megtörtént a felújított épületszárny ünnepélyes felavatója. A jeles eseményt megtisztelte Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, aki öt évvel ezelőtt ugyanígy bejárta az épületet, mint most, így tanúja annak, hogy egyszerre értékmentő és értékteremtő az a munka, amely által újjászületett a zárda. Beszédének kezdetén alapítónkat, Boldog Terézia anyát idézte: „Istennek minden műve lassan és fájdalommal halad előbbre, de azután annál biztosabban áll és annál pompásabban virágzik.” Elismerte nővéreink száznegyven éves nagybecskereki szolgálatát, és kifejezte bizalmát a jövőben. Megajándékozta a kollégiumot egy országgyűlési emlékkönyvvel.

Ugyanígy elismerést és bizakodást fejezett ki Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Pásztor István, a VMSZ elnöke is. A bánáti nővérközösséget Rácz M. Gizella nővér, a kollégium alapítója, Koncz M. Julianna nővér, a kollégium jelenlegi vezetője és Szabó M. Cecília nővér, a Nagybecskereken és környékén élő magyar gyerekek hitoktatója képviselték. Jelen voltak a kollégium nevelői és munkatársai. A rend részéről Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő mondott beszédet.

A házat bejáró sétán a magas rangú vendégek és a magyar közösség jelenlévő tagjai megcsodálhatták az egyszerre patinás és egyszerre XXI. századi hangulatot árasztó tereket, a Bega-parti panorámát. Megilletődve állhattak meg a kápolna karzatára nyíló úgynevezett „angyalos ajtó” előtt, amely eredeti épségben megmaradt, ugyanis egy jó szándékú kőműves elfalazta, és elrejtette, így csak a renoválás során került elő.

Az iskolanővéri szolgálat hamarosan az új falak között újrakezdődik, folytatódik. Három fontos érték vezérli itteni küldetésünket: hogy erősítsük a ránk bízottak keresztény identitását, mélyítsük a magyarságtudatot és a szülőföld szeretetét, és megtanítsuk, hogy mindez csak összetartó, egységes közösségi életben valósulhat meg.

Lobmayer M. Judit

tartományfőnöknő

Fotó: Palkovics Sándor

E jeles eseményről bővebb tudósítás és videó is készült, amely a Pannon RTV honlapján érhető el.

A műsorról készült videofelvétel

A Magyar Kurír összefoglaló cikke

További képek a galériában megtekinthetők