Ima a hivatás évében

Mi, a Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya a 2020-as évet a hivatásnak szenteljük. Ebben az esztendőben azért imádkozunk és teszünk, hogy minél több ember felfedezhesse élethivatását, és így kiteljesedjék az élete.

Imádság a hivatás évében hivatásokért

Istenünk, te Jézusról nevezett Boldog Mária Terézia anyát arra hívtad, hogy Veled egyre bensőségesebb kapcsolatban, szerzetesként szentelje Neked életét.

Arra indítottad, hogy közösséget alapítson, melynek küldetése a nevelés által jobbá tenni a világot.

Bátorságot adtál neki, hogy kockáztasson, és merjen találkozni a szükséget szenvedőkkel, hogy velük is megismertesse a Te szeretetedet, és ezáltal ráébressze őket emberi méltóságukra, értékességükre.

Kérünk, áldd meg a Boldogasszony Iskolanővéreket és azokat, akik iskolanővérnek készülnek, hogy Terézia anya karizmájához hűen, közösségként és személyesen is gyógyító és éltető módon lehessenek jelen embertársaik körében! Add, hogy mély hittel, igaz nagylelkűséggel, krisztusi szeretettel és örömmel munkálkodva szolgálhassák a rájuk bízottakat!

Kérünk, áldd meg mindazokat, akik világi tanárként, nevelőként, munkatársként részesednek az iskolanővéri küldetésben! Add, hogy Jézus példája nyomán szívbéli örömmel, szeretettel és bölcsességgel tudják segíteni tanítványaikat abban, hogy hitből élő, keresztény értékek iránt elkötelezett nemzedékké váljanak!

Kérünk, áldd meg szerte a világon mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akik a Boldogasszony Iskolanővérek óvodáiban, iskoláiban, kollégiumaiban és misszióiban tanulnak, növekednek. Add, hogy örömmel fedezzék fel Tőled kapott talentumaikat, és egyre jobban kibontakoztassák őket!

Vezess Szentlelkeddel, hogy Mária nyomán mi is ráébredjünk, mire hívsz minket, és milyen küldetést szánsz nekünk embertársaink körében és teremtett világunkban! Adj bátorságot a kereséshez és az útnak induláshoz, és segíts bennünket, hogy másokat is bölcs figyelemmel és tevékeny szeretettel támogassunk ebben!

Áldd meg, Urunk, azokat is, akik szükséget szenvednek. Őértük is kérünk Téged: küldj munkásokat aratásodba! Add, hogy legyenek olyan bátor szívű fiatalok, akik felismerik hívásodat, hogy iskolanővérként vagy más élethivatásban, Terézia anya bizalmával és bátorságával adják át Neked az életüket – a gyermekek, az ifjúság, a szegények és a társadalom peremén élők szolgálata által.

Ámen.