Közösségben élünk

Számunkra a szerzetesi élet - közösségi élet.

Helyi nővérközösségeinket minden nap építjük, hogy élővé, éltetővé váljanak, olyanná, amely segít bennünket személyes kibontakozásunkban, és amelybe új hivatásokat fogadhatunk.

A közösségformálásban fontos nálunk a személyesség és a kreativitás: kézművesség, színjátszás, zene, tánc stb. Ezen értékeket visszük misszióinkba is: a Mátra-alján hétvégente cigánygyerekekkel foglalkozunk, és varrni tanítjuk az asszonyokat. Erdélyben a Kodály-módszeren alapuló mozgó énekes iskolával, gyermekkar vezetéssel; a Bánátban pedig magyar lánykollégiummal, hittan órákkal, hétvégi óvodával, egyházzenei szolgálattal fogjuk össze a magyarokat.

A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Boldog Terézia anya és Karolina anya lelkiségével áthatva, bennünk mint élő közösségben karizmánk tovább bontakozik a Küldetéstek van szerint.

A 24. Általános Káptalan (2017) irányvonala az elkövetkezendő öt évre