Közösségben élünk

Számunkra a szerzetesi élet - közösségi élet.

Helyi nővérközösségeinket minden nap építjük, hogy élővé, éltetővé váljanak, olyanná, amely segít bennünket személyes kibontakozásunkban, és amelybe új hivatásokat fogadhatunk.

Életre szóló közösséghez tartozni hatalmas ajándék, ugyanakkor mindennapi feladat. Megosztjuk egymással adottságainkat, talentumainkat, de gyengeségeinket is. Így járulunk hozzá létünkkel a közösség életéhez.

Egymásra utaltságunk, imádságunk, párbeszédünk és szolgálatunk olyan közösséggé alakít bennünket, melynek egy a szíve-lelke. Amikor helyi közösségeinkben, tartományunkban és az egész kongregációban az egységünkért fáradozunk, reményt adó jellé válunk a megosztottságtól szenvedő világban.    

 

 

A Szentháromság egy Isten arra sürget minket, hogy a világ szívében a béke, remény és szeretet emberei legyünk. Boldog Terézia anya és Karolina anya lelkiségével áthatva, bennünk mint élő közösségben karizmánk tovább bontakozik a Küldetéstek van szerint.

A 24. Általános Káptalan (2017) irányvonala az elkövetkezendő öt évre