Az ökológiai lelkiség és az advent

Minden teremtménnyel egy „csodálatos és egyetemes közösséget” alkotunk. A Laudato Si’ iránti elköteleződésünk hatodik célja arra emlékeztet bennünket, hogy „találjuk meg Istent mindenben”, és minden mindennel összefügg. A Laudato Si' 220. pontja olyan ökológiai megtérésre hív minket, amely a hálával és az ingyenességgel kezdődik, annak felismerésével, hogy a világ Isten szerető ajándéka, és hogy arra vagyunk hivatottak, hogy csendben utánozzuk nagylelkűségét önfeláldozásunk és jócselekedeteink által.

Ez azt a szeretetteljes tudatosságot is magában foglalja, hogy nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi élőlényével. Hívőként nem kívülről, hanem belülről tekintünk a világra, „tudatában vagyunk azoknak a kötelékeknek, amelyekkel Isten egybekapcsolt minket az összes élőlénnyel.” Ezek a kötelékek reményt adnak nekünk.

Szánjatok időt ebben a hónapban arra, hogy tudatában legyetek e csodálatos egyetemes közösség látványának, hangjainak, illatainak és ízeinek. Az ökológiai megtérés tudatossággal kezdődik, és a folyamatos tudatosság egyre mélyebbre visz bennünket a megtestesülés misztériumába. Ó, jöjj, Emmanuel! Isten velünk van!

Forrás: https://atlanticmidwest.org/posts/ssnd-shalom-news-ecological-spirituality-and-advent

2022. február 07.