Új fogadalmas nővérünket és jubiláns nővéreinket ünnepeltük

Tartományi lelkigyakorlatunkat követően augusztus 1-jén a reggeli imaóra, a laudes keretében megünnepeltük új fogadalmas nővérünk, M. Sára nővér tartományi befogadását, majd a szentmisében 60, 50, 30, 25 és 20 éves jubiláns nővéreinkért imádkoztunk.

Alapítónk, Boldog Terézia anya himnusza alatt a jelöltmesternő, M. Csilla és a juniormesternő, M. Andrea nővér kíséretében vonult be új fogadalmas nővérünk, M. Sára nővér. Mivel nem lehettünk ott Rómában a fogadalomtételen, közös imádsággal, befogadó rituáléval és a fogadalom szent pillanatait felidéző videofelvétellel éltük át, hogy rendtartományunk új taggal gazdagodott.

Ezt követően az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök celebrálta, Mustó Péter és Mátyás Mihály atyával. Ekkor jubiláns nővéreinkért imádkoztunk, akikkel együtt mindnyájan megújítottuk fogadalmainkat. M. Johanna nővérünk művészien díszített gyertyáit tartották az ünnepeltek. Az 50 éves jubilánsok: M. Caritas, M. Cecília Taufer, M. Gabriella, M. Jozefina és M. Paulina nővér; a 30 éves jubilánsok: M. Anna, M. Gemma és M. Veronika nővér; a 25 éves jubilánsok: M. Éva és M. Zsuzsanna illetve 20 éves jubilánsunk, M. Flóra nővér. M. Alix nővér bánátból nem jöhetett el a járványhelyzet miatt, az ő gyertyáját az oltáron égettük.

A hagyomány szerint ezután minden jubiláns csoportot és az új fogadalmas nővérünket ünnepélyesen felköszöntöttük. Ugyancsak ekkor köszöntük meg Luca nővér debreceni házfőnöknői szolgálatát, aki felújított biciklijét kapta ajándékul. Áldással beiktattuk az új debreceni házfőnöknőt, M. Andrea nővért, és megáldottuk az újonnan születő szovátai közösséget, azaz M. Vera és M. Luca nővért, akikhez szorosan kapcsolódik Czakó Gabriella társult tagunk is. Végül a tartomány nővérei szeretettel áldották meg két posztulánsunkat, Dórit és Juttát, akik várhatóan októberben kezdik meg a nemzetközi noviciátust Rómában nyolc afrikai és egy dél-amerikai társukkal.

További fotók:

Sára nővér befogadása - GALÉRIA

Jubilánsainkat ünnepeltük - GALÉRIA

2020. augusztus 06.