Tartományi választásra készülünk, kérjük barátaink imáját

Inês Camiran, Roxanne Schares és Lobmayer M. Judit nővérek

Magyarországra érkezik Roxanne Schares általános főnöknő Rómából. Június 23-a és július 1-je között megbeszéléseket tart nővérekkel, részt vesz Budapesten a senior nővérek, majd Debrecenben a fiatalabb nővérkorosztály találkozóján.

Ezt követően helyettesével, Inês Camiran nővérrel együtt vezeti a tartományi káptalant, melynek keretében a tartomány nővérei megválasztják az új vezetőséget.

Lobmayer M. Judit nővér nyolcéves hivatali ideje végére érve átadja a szolgálatot, amit tanácsosaival – Baráti M. Kingával és Csermely M. Irénnel – együtt látott el.  Kérjük barátainkat, imádkozzanak, hogy a Szentlélek segítségével megtaláljuk Isten akaratát. Hálásan köszönjük, ha alapítónk, Boldog Terézia anya imájával fohászkodnak értünk.

Jöjj Szentlélek, adj világosságot és erőt, hogy felfogjuk szent hivatásunkat: megismerjük, mik vagyunk, mivé kell válnunk, mit kell tennünk, és valójában mit tehetünk, hogy elérjük ezt a célt! Amen. 

 

2021. június 22.