Online kiállításmegnyitó a mátraverebély-szentkúti kegyhelyen

A Jablonczay Lenke Ifjúsági Egyesület, a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium és a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely szervezésében
2021. március 18-án 11.00-kor kiállítás nyílik Tornay Krisztina M. Petra SSND munkáiból. A megnyitón előzetes jelentkezést követően, online lehet majd részt venni.

A kiállításon a nagytótlaki későgótikus szárnyasoltár angyali üdvözletének ihletésére készült képeket szemlélhetjük. Minden nyomat ugyanarról a linódúcról készült, különböző technikákkal. Más-más hangsúlyok, hangulatok, érzelmek, ha úgy tetszik: a találkozás, kapcsolódás és érintődés sok változata és mélysége jelenik meg a képeken, sokféle asszociációt elindítva. Mustó Péter SJ és Hári Ildikó SSND tömör, erős mondataival vezettetve magunkat engedhetjük, hogy a képek-szavak kisimítsanak, gyógyíthassanak, békítsenek: mélyebb megértéssel ajándékozzanak meg saját létünk s a többiekkel való egymásrautaltságunk elfogadásában. Ráhagyatkozhatunk a vezetésükre. A kiállítást Guba András SchP nyitja meg, és Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató, házfőnök köszönti a résztvevőket.

A megnyitóra online jelentkezés lehetséges név és facebook profil megjelölésével 2021. március 17.-én 22:00 óráig (e-mail: tornayjudit@gmail.com)

Lelkünk legmélyén, sok kéregtől takartan, él egy jó mag, ahonnan folyamatosan érkezik az erő, a tisztánlátás, az éberség, eligazítás, béke. Ez a bennünk működő jó mag Isten-képiségünk, a Teremtő ajándéka, a bennünk élő Szentlélek. Minden érintődés, a valósággal való mély találkozás ezt a bennünk lévő jó magot teszi számunkra egyre érzékelhetőbbé: bátorít, lelkesít, megbékít, erőt ad. Az angyali üdvözlet jelenete ennek a közös emberi tapasztalatnak ősi mintája, archetípusa.

A Máriához érkező küldött, a jó hír – evangélium – hozója, az angyal „belép” hozzá. Köszönti őt, hírt hoz neki önmagáról, sorsáról, hivatásáról. S Mária észreveszi, figyel: nyitottan fogadja, párbeszédbe lép vele, kérdezi. Rácsodálkozik, egész lényével jelen van ebben a találkozásban, egész lényével válaszol. Találkozik, kapcsolatba kerül az angyallal és saját lelkének, lényének mélyével. E kép szemlélése évszázadok óta segít minden keresőnek közelebb kerülni a saját érinthetőségéhez, lelkének egészséges, élettel teli, jó magjához.

Csatolmány
2021. március 16.