Foglalkoztató füzet kicsiknek Terézia anya életéről

Örömmel tesszük közzé a Boldog Terézia Feminine Studies Szakkollégium kiadványát, Csompilla M. Éva és Tornay Krisztina M. Petra nővér munkáját. A füzet és a kiegészítő prezentáció mától digitális formában elérhető és szabadon használható.

Néhány szó a munkafüzetről a szerzőktől:

Összeállításunk a Boldog Terézia Szakkollégium gyermekprogramjaihoz készült segédanyagként. A csángó, roma és hátrányos helyzetű gyerekekkel szervezett anyanyelvi és fejlesztő táborainkban sok tapasztalat halmozódott fel önkénteseink körében. Egyrészt ezeken alapulva, másrészt a 2020-as járványhelyzet megélése miatt úgy láttuk jónak, hogy szerkesztve is elkészítünk egy olyan játékos tanuló-fejlesztő formát, amit ki-ki szabadon bővíthet és variálhat. Mivel több korosztállyal foglalkozunk párhuzamosan – a csángóknál sokszor 3 évestől 14 évesig –, ez a tapasztalat vezetett oda, hogy a füzetben az olvasmányos és feladatos részek is korosztályonként megbontva jelennek meg.
A füzet témája az iskolanővéri karizma gyökereihez, az alapító és szakkollégiumunknak nevet adó Boldog Terézia anyához, az ő életútjához kapcsolódik. Az ő alakján, történetén keresztül tudjuk mélyebben megérteni saját küldetésünket, s tudjuk azokat az értékeket átadni, amelyek hitünk szerint mindenkinek fontosak. Minden gyerek saját, egyedi küldetést kapott Istentől. Ennek kibontakozása nemcsak az ő, hanem az egész világ boldogságát is szolgálja. Ehhez nyújt mintát Boldog Terézia anya élete és tanítása.

A csoportmunkát segítő ppt-fájl letölthető a Boldog Terézia Szakkollégium honlapjáról.

2021. március 12.