A Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknőjének közleménye a nagybecskereki misszióban történt változásokról

Rendünk 140 éve van jelen Nagybecskereken, amely időszakban a nővérek nemzedékről nemzedékre szolgálták a magyarságot történelmünk békés és viharos szakaszaiban egyaránt. Továbbra is fontosnak tartjuk jelenlétünket, az ifjúság keresztény nevelését és a szegények szolgálatát itt a városban és a környékbeli magyarlakta településeken. A 2020/21-es tanévtől az általunk alapított Szathmáry Karolina leánykollégium átköltözött egykori zárdaépületünk egy részébe, mely a magyar állam támogatásával megújult. Az ingatlan jelenleg az egyházmegye tulajdona, a működtetés feladatát pedig a SPES Alapítvány látja el. A zárdakápolna a rend tulajdona.

Továbbra is fontos számunkra, hogy az általunk képviselt értékek határozzák meg az itt élő lányok nevelését. A nevelői munkába ezután új módon kapcsolódunk be a megváltozott körülmények között. Koncz M. Julianna nővér befejezi eddigi áldásos kollégiumvezetői tevékenységét. Megbízom Nyúl M. Fidelis nővért, hogy a 2020/21-es tanévben önkéntes munkában legyen a kollégium lelki felelőse, aki szervezi a kollégium lelki és közösségépítő programjait. A megújult zárdaépületben szervezendő magyarságprogramok közül a gyermekprogramok elindultak, ennek felelőse is rendünk tagja, Szabó M. Cecília nővér.

Ezután is hármas küldetésünknek tekintjük, hogy erősítsük a keresztény és magyar identitást, és közösséget építsünk. Ezt tesszük a kollégiumon kívül is sokféle módon. Szabó M. Cecília nővér a városban és a környék falvaiban hitoktat. Rácz M. Gizella nővérünk Muzslyán bekapcsolódott a szaléziak plébániai szolgálatába, a Mária Rádió tevékenységébe, és szervezi az idősek összejöveteleit. Koncz M. Julianna nővér itt marad a nagybecskereki misszióban, további szolgálatáról a későbbiekben döntünk. Kollégiumi ügyekben kérjük, a kollégium új vezetőjéhez, Pejkić Klárához forduljanak.

A tanévhez a kollégista lányoknak és családjuknak, valamint az intézményben dolgozóknak jó egészséget és Isten áldását kívánom!

Nagybecskerek, 2020. november 6-án

Lobmayer Ágnes M. Judit SSND

tartományfőnöknő