Folytatódik a „Dél-mátrai Röptető” projekt

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, 2018 tavaszán kezdetét vette a Boldogasszony Iskolanővérek mint konzorciumvezető, és a Boldog Terézia Katolikus Feminine Studies Szakkollégium, valamint a Stillmungus Kulturális Alapítvány mint konzorciumtagok szereplésével megvalósuló Dél- mátrai Röptető című projekt.

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00073 kódszámú, A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése című felhívás keretében támogatott projektben Markazon és Markaz környéki településeken hátránykompenzáció, valamint a konzorciumi partnerek szervezeti és szakmai fejlesztése valósul meg.

A projektben a második mérföldkő időszaka alatt (2018 novembere és 2019 áprilisa között) is számos programot szerveztünk. A koronavírus hatással volt a megvalósításra, de a tervezett programelemek nagy részét így is teljesíteni tudtuk, sőt, a járványügyi előírások szigorú betartásával ezek az alkalmak sokkal szükségesebbek voltak ebben az időszakban, mint azt valaha gondoltuk volna. Olyan konkrét eredményeink is vannak, mint a programban részt vevő sajátos nevelési igényű gyerekek ötös érdemjegye, a szülőkkel és a helyi iskolával való javuló együttműködés, bizalom.

Ebben az időszakban az alábbi programelemek valósultak meg a projektben:

Varrótanfolyam

A Vécsen levő varróműhelyünkben főként középkorú, munkanélküli családanyák számára tanítunk alapvető szabás-varrás ismereteket. A projekt során folyamatosan tartjuk ezeket a foglalkozásokat, újabb 92 alkalom valósult meg ebben az időszakban.

Főzőtanfolyam

Újabb 8 alkalommal tartottuk meg a főző foglalkozásokat. Az előző összejöveteleken elsajátított technikákra, fogásokra építve új ételek elkészítését mutattuk meg és gyakoroltuk a közösség tagjaival.

„Veled szálljon az ének!” - Röptető koncertek

A projektelem keretében a Boldog Terézia Szakkollégium szakkollégistái, volt hallgatói és baráti körük, zenészek adnak koncertsorozatot Markazon és környékén. A koncertek közben elhangzó szövegek vallásos-művészi élménnyé integrálják az alkalmat, és segítenek a közönségnek a mélyebb zenei élmény átélésében. A koncertek után beszélgetés és agapé segíti a közösségteremtést.

Három alkalommal tartottunk koncertet a projekt keretében ebben az időszakban.

2019. április 3-án a gyöngyösi ferences templomban Gyura Fanni énekesnő adott koncertet. Az eseményt követően lehetőség volt megtekinteni a Boldogasszony Iskolanővérek fotókiállítását a Mátraalja Misszió falvaiban látható útmenti keresztekről.

2019. szeptember 14-én a markazi római katolikus templomban a Debreceni Kamaraegyüttes lépett fel Moldován Tekla vezényletével.

2019. november 11-én Abasáron, a Saári Közösségi Házban protestáns vallásos énekek hangzottak el Sidlóné Bagi Krisztina előadásában.

Háztáji zöldségtermesztés és gyümölcsész program

Ezeken a foglalkozásokon a gyümölcsöskerttel és a kertműveléssel ismertetjük meg a gyerekeket és felnőtteket, a közös munka pedig gyakorlattá teszi számukra a növények ültetését, gondozását, haszonvételét, de emellett igen fontos a szemléletváltás, az értékőrzés átadása is.

A 2019 márciusában és 2020 áprilisában tartott foglalkozáson a résztvevők megismerkedtek a különböző gyümölcsfákkal, azok alapvető gondozási feladataival, és a gyümölcsök változatos felhasználásáról is beszélgettünk. A foglalkozás lebilincselte a gyerekeket, akik sok kérdést tettek fel a témával kapcsolatban, valamint gyakorlati munka is volt.

Érdekel az érdekem – értékesítők képzése

A 2019 márciusában tartott kétnapos alkalom során előadást tartottunk az Igazgyöngy Alapítvány pilot projektjéről, mely a mi projektünkhöz hasonlóan hátrányos helyzetű közösségeket céloz meg. Különösen a textiltermékek értékesítésének témájával foglalkoztunk a közös megbeszéléseinken. A látott jó gyakorlatok megvizsgálása után igyekeztünk azokat saját körülményeinkre, helyzetünkre átdolgozni, új értékesítési módszereket adaptálni. Az új módszerek megismerése és az azokról való közös gondolkodás felvillanyozóan hatott a közösségre.

Módszerek közös tanulása tréning

A projektelem keretében a közösségszervezés módszereinek közös tanulása valósul meg. A tanulás során beszélgetések és műhelymunka keretében, a kiscsoportos vezetőképző tréning módszerével dolgozunk.

A 2019 novemberében tartott alkalom első részében arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a megjelenő lányok, hölgyek, asszonyok fel tudjanak oldódni, meg tudjanak nyílni egymás előtt. A nap célját közösen fogalmaztuk meg az induló körben: arról gondolkozunk és beszélgetünk, hogy mit jelent nekem a közösség, hol élem meg a közösség élményét, milyen pozitív és negatív benyomás ér a közösségeimben, és hol szeretnék vezető lenni. Milyen a jó közösségszervező? A nap folyamán a résztvevők egyre inkább meg tudtak nyílni egymás előtt, őszintén beszéltek önmagukról, csoportjaikról. A közösségek és a vezetői szerep vizsgálata során nagy hangsúlyt kaptak az önismereti játékok, kérdések, feladatok.

„Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások

49 alkalommal tartottunk játékos fejlesztő foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyerekek számára a második mérföldkő időszakában. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a programokat, melyeket egy szakképzett és gyakorlott pedagógus, rendünk tagja, Éva nővér tart. A közösség elfogadja őt és hálásak a munkájáért, mely a gyerekek javuló iskolai osztályzataiban is megmutatkozik.

„Gyakoroljunk közösen!” tábor

A „Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások szellemiségében 2019-ben is tartottunk egyhetes képességfejlesztő nyári tábort a gyerekeknek. A meghatározott napirend szerint zajló programokat nagyon élvezték a gyerekek, szívesen vettek részt minden tevékenységben.

Hittantábor

2019 nyarán kétszer is tartottunk egyhetes hittantábort 20-20 hátrányos helyzetű gyerek részvételével. A megérkezéskor reggelivel fogadtuk a gyerekeket, majd ima, és délelőttönként közös kézműves foglalkozások voltak. Ebéd után játékos foglalkozások, meseolvasás, éneklés, verstanulás és kinti játék következett. Az uzsonnát követően vetélkedők, sportjátékok, versenyek zajlottak. A napokat imával és vacsorával zártuk.

Kirándulás

Két alkalommal szerveztünk kirándulást a mátraaljai közösség számára a projekt második mérföldkövének időszakában.

2018. december 17-én harmincfős csapattal délelőtt indultunk el busszal Budapestre. A Hősök terén kezdtük a városnézést, ahol a szobrok kapcsán a magyar történelem kiemelkedő személyiségeiről hallhattak idegenvezetést a résztvevők. A Városligetben tett rövid séta után ebédeltünk. A Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontba mentünk, ahol betlehemi állatsimogató várta az udvaron a gyerekeket. Ezután a közeli Duna-partra és a Bálnához vezetett az utunk, ahol rövid szabadfoglalkozás volt. 15 órakor kezdődött a János vitéz-előadás a Nemzeti Színházban. Az előadást a gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezték. A kirándulást követően késő délután érkeztünk haza.

2019. október 26-án délelőtt utaztunk el Egerbe busszal. Első utunk az egri Főszékesegyházba vezetett, ahol megismerkedtünk a bazilika épületével és annak történetével. Ebéd után az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontba mentünk, ahol megtekintettük az állandó kiállítást. Ezután uzsonna és városnézés következett Eger központjában.

Szervezetfejlesztési tevékenység

Ez a tevékenység a konzorcium két tagjára terjedt ki, oly módon, hogy a konzorciumvezető Boldogasszony Iskolanővérek (BI) legfelsőbb, úgynevezett tartományi vezetése (Tartományi Tanács) és a tartományi hivatal tagjai (operatív vezetés munkatársai) is külön fejlesztő folyamat részesei voltak, míg a Stillmungus Alapítvány a vezetésfejlesztést önkéntesei számára szervezte meg.

A következőkből épült fel a vezetésfejlesztés:

  • Szupervíziós folyamat a Tartományi Tanácsnak - 3 folyamat
  • Szupervíziós fejlesztői folyamat a Boldogasszony Iskolanővérek tartományi hivatala munkatársainak - 3 folyamat
  • Szupervíziós fejlesztői folyamat a Stillmungus Alapítvány önkénteseinek - 3 folyamat

A projekt teljes címe: EFOP-1.3.7-17-2017-00073 - Dél-mátrai Röptető - foglalkozások hátrányos helyzetű helyi lakosoknak, a Boldogasszony Iskolanővérek markazi missziójának kiterjesztése

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00073

A projekt tervezett befejezése: 2021. június

A teljes költségvetés: 49,2 M Ft.

A támogatás mértéke: 100%