EFOP 1.3.7-17 - Dél-mátrai Röptető

2018 tavaszán kezdetét vette a Boldogasszony Iskolanővérek mint konzorciumvezető, a Boldog Terézia Katolikus Feminine Studies Szakkollégium, valamint a Stillmungus Kulturális Alapítvány mint konzorciumtagok szereplésével megvalósuló Dél-mátrai Röptető című projekt. Az EFOP- 1.3.7-17 kódszámú, A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése című felhívás keretében Markazon és Markaz környéki településeken hátránykompenzáció, valamint a konzorcium partnerek szervezeti és szakmai fejlesztése valósul meg.

A Boldogasszony Iskolanővérek 2013 óta végeznek missziós munkát a Mátraalján. Az ott kialakított markazi Röptető Közösségi Ház számos különféle program helyszínéül szolgál: lelkigyakorlatok, rekollekciók, képzések, tréningek, gyermektáborok, szabadidős és kulturális programok sora valósult meg az elmúlt években.

A projekt során a szakmai és szervezeti fejlesztések segítségével a markazi missziós munkát a partnerek kiterjesztik a szomszédos falvakra is (Halmajugra, Vécs).

A tervezett gazdag, sokrétű programok (konferenciák, tréningek, táborok, utazások, fejlesztések, kultúra- és hagyományápolás, kiadványok szerkesztése) lehetővé teszik a célcsoport széles körének megszólítását. A projekt célja a helyi, főleg roma, vagy hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek hátrányos helyzetének kompenzálása, szemléletformálása, értékteremtő képességének növelése, valamint a létrejövő közösség megerősítése, megtartása és együttműködővé tétele. A projekt tervezett befejezése 2021. március. A teljes költségvetés 49, 2 M Ft.

A projekt teljes címe: EFOP-1.3.7-17-2017-00073 - Dél-mátrai Röptető - foglalkozások hátrányos helyzetű helyi lakosoknak, a Boldogasszony Iskolanővérek markazi missziójának kiterjesztése

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00073

A projekt tervezett befejezése 2021. március.

A teljes költségvetés 49, 2 M Ft.

A támogatás mértéke 100%

A projekt során megvalósuló programok
Női tréningek, az áldozattá válás megelőzése

Önismeret, önbecsülés és asszertivitás fejlesztése, konfliktuskezelés és kommunikációs fejlesztés: főként fiatal lányoknak.

A projektelem keretében markazi, és Markaz környékéről összejövő nők számára önismeret, önbecsülés és asszertivitás fejlesztés, konfliktuskezelés és kommunikációfejlesztés képességeinek elsajátítására, gyakorlására szolgáló alkalmakat tartunk főleg fiatal lányoknak és középkorú nőknek 16-45 éves korig.

A 2018. áprilisi, első tréningen a 12 fiatal lány között jó hangulat, nyitottság és együttműködés alakult ki. Rajzos feladatokkal önismereti, reflektív játékokkal és az egyéni időket felváltó kiscsoportos illetve páros megosztásokkal haladtunk, majd egy népmese feldolgozás következett, amelyet kreatív módon ki-ki személyes történetére, tapasztalatira alkalmazott és végül saját feladatot fogalmazott meg.

A tréning lehetőséget adott arra, hogy felismerjék, nem állnak egyedül a problémáikkal, többiek is hasonlókkal küzdenek.

Módszerek közös tanulása a közösség szervezésére - beszélgetés és műhelymunka - kiscsoportos vezetőképzés tréning módszerrel nőknek

A projektelem keretében a közösség szervezésére való módszerek közös tanulása valósul meg. A tanulás során beszélgetések és műhelymunka keretében, kiscsoportos vezetőképzés tréning módszerével dolgozunk. A 2018. áprilisi tréning témája a felelősség, a vezetői kompetenciák mibenléte, a vezetői szerep sokfélesége volt, de a vártnál jóval erősebben előtérbe került a kortárs csoportban való dominancia kérdése, az ebből fakadó feszültségek és frusztrációk, elfogadottság, különbözés kérdése is. Ezért az önismerettel is foglalkoztunk, a személyes fejlődés kérdésével és ezt integráltuk a közösségi vezetés-szolgálat témakörébe.

Vezetői szupervízió

A projektelem keretében a Konzorcium tagjainak és a projektet vezető szakembereknek tartottunk kiscsoportos szupervíziót, amely a vezetői munka szakmai kompetenciájának növelésére irányult, és a projekt színvonalas lefolytatását, valamint a résztvevő tagok közti kapcsolódást erősítette.

„Hagyományt a termelésbe”- hagyományőrző közösségi munka

A projekt során felkutatjuk a helyi motívumokat, népművészeti hagyományokat, és a gyűjtött palóc, valamint roma motívumkincset igyekszünk modernizált formában felhasználni a Boldogasszony Manufaktúra termékei tervezése során.

Kiadvány (fotóalbum) a környék vallásos- népi emlékeiről

500 példányban fotóalbum készült a környék vallásos-népi emlékeiről. A 72 oldalas, nagyalakú színes kötet címe: Itt jelen vagyon, Útmenti keresztek és XVII. századi imádságok. A könyv összesen 32 fotót tartalmaz, mellette a Gyöngyösi Toldalék XVII. századi szövegei szerepelnek.

Színező gyermekeknek és felnőtteknek

A 32 oldalas nagyobb füzet nagyságú kiadvány Nagy Éva Vera SSND nővér és D. Nagy Judit képzőművész rajzait tartalmazza, adventi és karácsonyi – szintén kifesthető betűs rövid versekkel, népének szövegekkel. A színes borító ötleteket ad a színezéshez és hangulatos, vonzó külsőbe öltözteti a kedves, igényes, eredeti grafikákat. Felnőttek és gyerekek számára egyaránt alkalmas a meditatív színezésre, mivel több mandala-szerű grafika is szerepel benne.

Varrótanfolyam és műhelymunka

Árpási M. Paulina nővér Vécsen a Boldogasszony Iskolanővérek által támogatott varróműhelyben tanít alapvető szabás-varrás ismereteket, főként középkorú, munkanélküli családanyák számára. A projekt keretében célunk az így létrejött közösség tárgyi és szakmai fejlesztése. A varrodába járó nők létszáma folyamatosan növekszik-változik, szakmai fejlődésük pedig lehetővé teszi, hogy az általuk készített termékek alkalmi vásárokon már eladhatóvá váltak. A tanfolyam oktatási színvonalát mutatja, hogy több tag is állást talált a közeli textilgyárban. A varróműhely jelenleg még nem képes önfenntartásra, de igyekszünk ezen javítani a termékportfólió fejlesztésével és az értékesítés kiépítésével. 2020 áprilisáig 92 alkalom valósult meg.

Főzőtanfolyam

A projektelem keretében főzőtanfolyamot indítunk a vécsi és Vécs környéki lányok, asszonyok részére Vécsen, ahol elsősorban egyszerűbb levesek főzését, hús sütését, édességek készítését mutatjuk meg a közösségnek. A tematika szerint először egyszerűbb szendvicsek, sütemények elkészítését tanítjuk meg a résztvevőknek, akik így akár nagyobb gyermekeiket is bevonva lelkesen jönnek a további alkalmakra is. 2020 áprilisáig 16 alkalom valósult meg.

„Veled szálljon az ének!”- Röptető az ének hangján

A projektelem keretében a Boldog Terézia Szakkollégium szakkollégistái, volt hallgatói és baráti körük, zenészek adnak koncertsorozatot Markazon és környékén. A koncertek közben elhangzó szövegek vallásos- művészi élménnyé integrálják az alkalmat, és segítenek a komolyzenéhez szokott közönségnek a mélyebb zenei élmény átélésében. A koncertek után beszélgetés és agapé segíti a közösségteremtést. Az első koncertnek a markazi Római Katolikus Templom adott otthon 2018. szept. 22-én. Az orgona koncerten a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Femine Studies Szakkollégium tagja, a Debreceni Zeneművészeti Egyetem orgona és egyház-zene szakos hallgatója, Varga Anna, játszotta a következő műveket: René Viern: III Priére - J.F.Dandrieu: Suite III. Piéces en G. Ré Sol mineur - Magnificat D-Dur.

Háztáji zöldségtermelés és gyümölcsész program

2011-ben egyezség született a kormány és - többek között- a történelmi egyházak vezetői között. Az egyezség szerint az egyházak vállalják, hogy földterületeik, kertjeik befogadják, és nevelik a Kárpát- medencei génmegőrző fajtagyűjteményekből származó tájfajta gyümölcsfa csemetéket, a szaporító anyagokat pedig egymásnak átadják. Az így befogadott „jószágokat” a „jó gazda gondosságával” megőrzik és lehetővé teszik a génbanki nyilvántartásba vételüket. Az egyeségnek megfelelően e programpont keretében a Boldog Terézia Szakkollégium markazi gyümölcsös kertjére alapozva a helyi gyerekeknek ismerkedési alkalmakat tartunk a hazai gyümölcsészetről. Már beszereztük a szükséges szerszámokat, és a kert kerítésének megjavításával, valamint egyéb kisebb munkálatok elvégzésével alkalmassá tettük a kertet a további alkalmakra.

„Gyakoroljunk közösen!” - a közösség épülésének gyakorlása

A projektelem keretében közösségi játékok segítségével fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és évente nyári tábort szervezünk gyermekek részére főleg Halmajugrán.

Évközben heti 1 foglalkozást tervezünk, így évente összesen 35 alkalommal van lehetősége a gyermekeknek együtt lenni a foglalkozások keretében (közösségi játékok, logikai feladatok, sport és kézműves foglalkozások).

2020 áprilisáig 70 alkalommal közel 25 fős állandó csoport jött létre. Tapasztalataink szerint nem csak a célcsoportot alakító gyermekek, hanem az őket kísérő felnőttek is komolyan bevonódnak a folyamatokba. Az első nyári tábor Vécsen valósult meg 2018. augusztus utolsó hetében 25 fő résztvevővel, a második ugyanitt 2019 augusztusában.

Boldogasszony Iskolanővérek szervezésében szabadidős programok gyermekeknek

A projektelem keretében évi 2, vagyis összesen 6 hittan tábort szervezünk a környéken élő gyermekeknek. A szakmai tervnek megfelelően 2018 és 2019 júliusában 20-20 fő részvételével valósult meg két-két tábor. Kreatív bibliai keretmesével, sok játékkal, verstanulással, énekléssel és kirándulásokkal gazdagított programot a gyermekek hamar megszokták és elfogadták, így élményekkel teli, aktív és sikeres táborok jöttek létre. A projektelem segítségével olyan közösség jön létre, amelyik a projekt végén is együtt marad; a közös kirándulásokra az újonnan csatlakozókat is befogadják, és velük együtt járják a környék nevezetességeit.

Színházlátogatás gyermekeknek

A projektelem keretében közös színházlátogatást tervezünk markazi és Markaz környékén élő gyermekek és szüleik számára évi 1 alkalommal 3 éven keresztül. Az alkalmak lehetőséget nyújtanak arra, hogy a cigány és a magyar kultúra fontosságáról beszélgessünk a résztvevőkkel mind általánosságban, mind pedig az egyes színházi darabbal kapcsolatban. 2018 októberében 30 fővel az egri Harlekin Bábszínház Hüvelyk Matyi című előadását néztük meg. A darab kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy a helyi fiatal cigány szülők is érdeklődéssel fordultak felénk, és részt kívántak venni a programon. A résztvevők közül több szülőnek és gyermeknek ez volt az első színházi látogatása.

Múzeum és más fontos kulturális helyek látogatása

A projektelem keretében múzeumokat és más fontos kulturális helyeket (pl Budapesti Állatkert, Planetárium) látogatunk meg a markazi és Markaz környéki gyermekekkel és szüleikkel évi 1 alkalommal. A résztvevőknek lehetősége nyílik olyan helyek megismerésére, amelyeket eddig nem volt lehetőségük megismerni, és az élmény segíti őket a közösséget megélni és a magyar, valamint a cigány kultúra jelentőségét megtapasztalni. 2018. október 30-án a Gyöngyösi Szent Bertalan Kincstárat látogattuk meg. A Kincstár 2015-ben megkapta az Év múzeuma díjat. A látogatás lenyűgöző élmény volt mind a gyerekek, mind pedig a szülők számára. Paulina nővér tárlatvezetését még ott dolgozók is végigkísérték. A program igazi közösségi élményt adott kicsiknek és nagyoknak.