Segítség lelki áldozáshoz

A járvány hónapjaiban a hívek kamerák közvetítésével tudnak részt venni a szentmiséken. Szentáldozásra azonban ilyenkor csak lelki áldozás formájában van lehetőség. Mivel a lelki áldozás nem tartozik az eddig megszokott hitgyakorlataink közé, bizonyára sokaknak jól jön a segítség ehhez. Az alábbiakban Lobmayer Imre (Judit nővérünk testvére) piarista atya gondolatait osztjuk meg.

Amikor a miséző pap a szentmisében magához veszi az Oltáriszentséget, figyeljünk magunkba, tekintsünk rá, a szentáldozás utáni vágyunkra. Segíthet az összeszedettséghez, ha becsukjuk a szemünket.

Elmondom Jézusnak a szentáldozás utáni vágyamat. Például ilyen módon:

Jézus, vágyom arra, hogy megérezzem, hogy hozzám jössz.
Szeretnék bensőségesen találkozni veled.
Szeretnék megnyugodni jelenlétedben.
Szükségem van biztos támaszra, amit csak Te nyújthatsz nekem.
Vágyom arra, hogy felemeld a lelkem, átalakíts, hogy hasonlóbbá váljak hozzád.

Arra gondolok, hogy Jézus vágyódik arra, hogy megadhassa mindezt nekem. Ilyesféleképpen szól hozzám:

Vágyom arra, hogy érezd, hogy hozzád megyek.
Hogy átélhesd velem a találkozást.
Hogy megnyugvást adhassak.
Hogy támaszod lehessek.
Hogy felemelhessem a lelkedet, és szebbé alakíthassam.
Az ajtóban állok, és kopogok. Aki ajtót nyit, ahhoz bemegyek, és vele étkezem. (vö. Jel 3,20)

Most arra gondolok, hogy hívom Jézust, jöjjön közel hozzám, és Jézus közel jön.
Hogyan érzem a közelségét?
Szólhatok is hozzá. Akár ilyen szavakkal is:

Növeld bennem a hitet abban, hogy keresztségemnél fogva egy vagyok veled.
Az én kezem a Te kezed is.
Az én lábam a Te lábad is.
Az én arcom a Te arcod is.
Erősítsd bennem a reményt, vagyis a bizalmat abban, hogy most felemelsz, átalakítasz, azt teszed velem, amire most szükségem van.
Tökéletesítsd bennem a hálás szeretetet irántad és embertársaim iránt.

Esetleg elmondom még ezt a sokak által ismert imádságot is:

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.

Ámen.

                                                                                                                                             

2020. április 20.