Másfél évszázad a leánynevelés szolgálatában

Megjelent rendtörténeti könyvsorozatunk, az Acta Hungarica Historica SSND harmadik kötete. A magyar iskolanővérek történetét feldolgozó sorozat a délvidéki nővérekről írt és összegyűjtött anyaggal bővült.

Dr. Németh Ferenc művelődéstörténész, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára, maga is a nagybecskereki iskolanővérek hálás tanítványa, hosszú évek kutatómunkájával gyűjtötte össze az egyes rendházak - Versec, Nagybecskerek, Nákófalva, Kikinda - történetét és kiegészítette a ma élő idősebb iskolanővérek személyes emlékezéseivel.

Megrendítő olvasmány ez az alapvetően krónikás írás: pontos, precíz és rendezett beszámoló s ezzel együtt sok helyen szívszorító, másutt felemelő. Nem a stílus vagy a szerkesztés eszköztára miatt hat a figyelmes olvasóra: maga a gonddal gyűjtött és értően leírt történet szólít meg. Egy női keresztény közösség, egy küldetéssel élő katolikus szerzetesrend története bontakozik ki előttünk e lapokon, olyan időszakban és olyan helyszínen, amely sokszorosan terhelt politikai, nemzetiségi, vallási és kulturális érdekek összecsapásától. Két világháború, egy borzalmas belső polgárháború, impériumváltások, változó kurzusok, rendszerek zavaros és józan emberfejeket is összekuszáló, elbizonytalanító, fájdalmas benyomások áradata zúdul erre a néhány tucatnyi iskolanővérre. Időnként teljesen elvágva a külvilágtól, máskor segítséget szervezve a szegényeknek, ünnepelve és megalázva, hősiesen és fogyatkozva, reménnyel és csalódásokkal telve élik át a történetüket. Amit azonban a szerző is észrevesz: a közösség tagjai belső erőforrásaikat sosem veszítik el ebben a drámai küzdelemben.
(részlet a könyv ajánlójából)

A kötetben számos kép, dokumentum is helyet kapott és egy általános történeti bevezető segíti a tájékozódást a szerkesztő Tornay Krisztina Petra nővértől. Érdekes, sokszor félreértett terület a kalocsai iskolanővérek (Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata, Bácskai Iskolanővérek) és a Boldogasszony Iskolanővérek (Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek) kapcsolatrendszere, de ugyanígy tanulságos és izgalmas az egyes házak belső krónikáit és a korabeli sajtó híradásait összehasonlítani. A kötetet a Heribert C Bt. gondos tipográfiai szerkesztésében, Lukáts Márta kiváló nyelvi lektorálásával, Koncz M. Julianna nagybecskereki főnöknő és kollégiumigazgató odaadó munkájának eredményeképpen Szerbiában jelent meg, a Boldogasszony Iskolanővérek (Siromašne Školske Sestre od Naše Gospe) saját kiadásában.

A kötet bevezetőjében a következő áldást olvashatjuk Lobmayer M. Judit tartományfőnöktől: 

Áldja meg az Úr azokat, akik meglátták azt a felbecsülhetetlen értéket,
amely ezekben az életekben el van rejtve!

Szorgalmas gyűjtőmunkával feltárták ezt a kincset, és ezen
könyv megalkotásával a véka alól tartóra tették a világosságot.
Köszönet érte és tisztelet!
Áldja meg az Úr azokat is, akik ezt a könyvet olvassák!
Akár rendtagjaink, akár nem, példát, erőt meríthetnek belőle.
A Gondviselés történetét láthatják meg a sorok mögött, és ez
reményt adhat saját életükre vonatkozóan is. Mindnyájunkat is
ugyanígy szeret, vezet Isten, nem hagy magunkra, az a kívánsága,
hogy életünk legyen, és bőségben legyen. (Jn 10,10)

(Németh Ferenc: A leánynevelés szolgálatában. A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (Boldogasszony Iskolanővérek) Bánátban 1864–2005, Nagybecskerek: Boldogasszony Iskolanővérek, 2020)

A sorozat korábbi kötetei

"Nulladik" kötet:

Tornay Krisztina (szerk.): Marianum. Az erdélyi iskolanővérek nyomában. 1858-2008, Debrecen: Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Magyar Tartománya, 2008.

Első kötet:

Mellau Márton: A Svetits leánynevelő intézet félszázéves története, Debrecen: Boldogasszony Iskolanővérek, 2011.

Második kötet:

Erdős István (szerk.): A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának története, Debrecen: Boldogasszony Iskolanővérek, 2015.