Megtartotta éves közgyűlését a MIDOSZ

A Miasszonyunk Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége (MIDOSZ) tagjai 2022. április 9-én délelőtt 10 órakor tisztújító közgyűlésre gyűltek össze a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont dísztermében.

A diákszövetség tagjait elsőként Rubovszky Rita, az intézmény főigazgatója köszöntötte. Beszámolt arról a Patronában már útjára indult kezdeményezésről, amely az iskolanővéri iskolák végzett diákjainak fiatalabb generációit lesz hivatott összefogni. Ehhez kérte a diákszövetség eszmei támogatását és hogy szervezeti szinten is fogadják be az - egyelőre csak patronás, de reményeink szerint hamarosan a többi intézményünkben is megalakuló - ifjúsági tagozatot. Ennek kapcsán mutatkozott be Zsendovits M. Anna nővér, akit a közelmúltban kért fel a tartományi vezetőség arra, hogy a jövőben a rend alumni kapcsolattartója legyen. Faragóné dr. Endrődi Zsuzsanna elnök javaslatára a diákszövetség ezt a kérdést is napirendre vette, és egyhangúlag megszavazta az új kezdeményezés támogatását.

A főigazgató asszony beszámolt az iskola szerepvállalásáról a háborús menekült gyermekek, családok megsegítésében. Jelenleg 23, az Ukrajnában zajló háború elől menekült gyermeket fogadott be az iskola, egy részük kollégiumi ellátásban is részesül. Ezen kívül kárpátaljai magyar pedagógusoknak biztosítottak állást, és több családnak is igyekeznek állandó vagy átmeneti lakhatást találni. Mind az anyagi támogatásra, mind az önkéntes munkára nagy szükség van, ebben is kérte az öregdiákok segítségét. A közgyűlés a háborús menekült gyermekek iskoláztatásának támogatására anyagi hozzájárulást szavazott meg.

Ezt követte a diákszövetség elnöki beszámolója a 2021-es évi működésről, majd a diákszövetség alapítványának elmúlt évi működését ismertette Szilágyiné Pap Gyöngyvér. Ezt követően került sor az elnökség, az ellenőrző bizottság és a Patronás tagozat vezetőjének megválasztására. A tagság egyhangúlag a jelenlegi vezetőségi tagokat erősítette meg tisztségükben.

A közgyűlést követően 12 órától Erdősi M. Caritas nővér, a diákszövetség meghívott vendége beszélt iskolanővéri hivatásáról, és osztotta meg húsvéti gondolatait. A délelőttöt kötetlen beszélgetés, tombola, majd ebéd zárta.

 

2022. április 11.