Közösségben élünk

Számunkra a szerzetesi élet - közösségi élet.

Különbözőségeink, adottságaink, erényeink és gyarlóságaink együttesen hozzák létre rendünk színes szövetét.

Közösségként nevelünk

Munkánk során legfőbb törekvésünk, hogy ne csak intézményeket működtessünk, hanem értékes közösségeket hozzunk létre.

Itt vagyunk...

Kapcsolódásaink

Karizmánk, lelki örökségünk megosztása nem ér véget az iskolai évekkel. 

Az üdvtörténetnek ebben az órájában valamennyiünk számára világos felszólítást jelentenek Krisztus szavai: »Amint Te küldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba ... legyenek egyek mibennünk ... hogy elhiggye a világ, Te küldtél engem« (Jn 17,18.21). Hivatásunk és küldetésünk van.

Küldetéstek van, a Boldogasszony Iskolanővérek konstítúciója 1.