Ígérettételt és ígéretújításokat ünnepeltünk társult tagjainkkal

Társult tagjaink olyan nők és férfiak, akik az iskolanővéri karizmát abban a szűkebb vagy tágabb környezetben váltják valóra, ahol élnek. Időről időre helyi csoportokban vagy országos összejöveteleken találkoznak, hogy megosszák egymással és az őket kísérő nővérekkel tapasztalataikat, és erőt merítsenek a testvéri közösség erejéből.

A nyári közös lelkigyakorlatok, közös zarándoklatok mellett a legnagyobb esemény, amikor ünnepélyesen megerősítik ígéretüket. Idén húszan újították meg ígéretüket, egy új tag pedig először állt az oltár elé, hogy ígéretével elkötelezze magát. Egy-egy ígérettétel egyben tanúságtétel is volt arról, hogy alapítónk, Boldog Terézia anya karizmája eleven, élhető és éltető.

Legtöbbször a gyermekek és fiatalok szolgálata, a pedagógusok munkájának segítése, az Eucharisztia megélése, az evangélium hirdetése, az élet méltóságának védelme, a béke, az egység és a kiengesztelődés előmozdítása, a rászorulók, idősek, betegek támogatása és az imádság szolgálata hangzott el.

Áldott véletlen, hogy éppen Szentírás vasárnapjára esett ez az ünnep, így az ígéretek az Oltáriszentség, a Szentírás és az élő közösség jelenlétében hangzottak el. Az egyház nevében Perendy László piarista atya vezette az ígérettétel liturgiáját. Kutas M. Janka, Magyaros M. Veronika, Pekó M. Adrien és Lépes M. Katalin, a társult tagok képzéséért felelős nővérek készítették fel az ígérettevőket. Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő és Csermely M. Irén tartományi tanácsos vették át az ígéreteket a rendtartomány és a kongregáció nevében.

Fotó: Majoros Márton
További képek a galériában megtekinthetők

2019. október 18.