Október 8. Magyarok Nagyasszonya

Október 8. Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Hálával telt szívvel ünnepeljük meg október 8-án hazánk Főpatrónáját!

„Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen .” Forrás : Zsolozsma – könyörgés

Ne jelenjen meg a nyitóoldalon
Ki
2022. október 04.