Francz M.Klára nővértől búcsúzunk

Francz Kinga M. Klára
Boldogasszony iskolanővér
Kisterenye, 1943. szeptember 26. - Budapest, 2022. augusztus 24.

Temetése 2022. szeptember 14-én 11:45-kor lesz a Rákoskeresztúri új köztemetőben (Budapest X. Kozma utca 8-10.). Életéért hálaadó szentmisét mutatunk be ugyanaznap 14:30-kor a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont kápolnájában (Budapest IX. Knézich u. 3-13.)

Klára nővér 1943. szeptember 26-án született Kisterenyén, kétgyermekes család elsőszülött gyermekeként. Édesanyja nagy áldozatok árán, egyedül nevelte fel gyermekeit. Általános iskoláit Kisterenyén végezte, középiskolába Salgótarjánba járt, ott érettségizett 1962-ben, majd egy évet a salgótarjáni kórházban dolgozott adminisztrátorként.

1963 szeptemberében lépett be a rendbe, Budapesten. Az ELTE TTK-n folytatott egyetemi tanulmányokat, ahol 1968 nyarán kémia-fizika szakos tanári diplomát szerzett. Még ezen a nyáron beöltözött, elöljárói engedélyével, saját kérésére a Mária Klára nevet vette fel. A Debrecenben töltött noviciátusi év után, 1969-ben tett első fogadalmat, majd 1975-ben örökfogadalommal kötelezte el magát közösségünkben. 1968-tól a debreceni Svetits Gimnáziumban kezdte meg tanári működését, három osztályt érettségiztetett, prefektaként is a diákok rendelkezésére állt, emellett hat évig ő volt a diákotthon vezetője is. 1993-tól új munkakörbe hívta őt közösségünk. 2008-ig a Svetits Gimnázium gazdasági vezetőjeként és gondnokaként szolgálta a debreceni közösségünket és intézményünket. Hosszú éveken keresztül nagy munkabírással és odaadással intézte a debreceni közösségünk ügyeit.

Az utolsó évtizedben egészsége megromlott és mozgásában is egyre inkább korlátozottá vált, ezért elöljáróival egyetértésben, 2015-ben tartományunk szeretetotthonának tagja lett és Budapestre költözött. Nagylelkűen mondott igent erre a hívásra, hiszen búcsút kellett vennie szeretett közösségétől és otthonától, magától Debrecen városától is, ahol majd’ ötven évig szolgálta Istent és a Boldogasszony Iskolanővérek közösségét.

Az utóbbi években egyre inkább fogyatkozó ereje és egészségi állapota miatt már nemigen hagyta el a rendházat. Azonban gyengülő állapota sem akadályozta meg őt abban, hogy szerteágazó kapcsolatait továbbra is ápolja, és imáiban hordozza mindazokat, akiket korábban szolgált, és akik imáit kérték. Utolsó heteiben tudatosan készült arra, hogy kimondja Teremtőjének a végső és legnagyobb emberi igenjét és bár váratlanul, mégis reménységgel eltelve, békében adta át magát az Úrnak.

A feltámadás reményében búcsúznak tőle nővértársai, családtagjai és mindazok, akik szerették és tisztelték.

 

Ne jelenjen meg a nyitóoldalon
Ki
2022. augusztus 26.