A Boldogasszony Iskolanővérek erdélyi missziójának Mariánum Háza

A gyökerekhez való hűség indította el az erdélyi missziót 2004-ben. Az iskolanővéreknek valaha 19 házuk volt a mai Erdély területén, köztük a híres kolozsvári Mariánum. 2016-ban adták át a szovátai Mariánum Házat, mely szellemi-lelki utódja kíván lenni az egykori híres iskolának.

A XXI. század Mariánumja a kultúra és a hit összekapcsolódása mellett a közösségépítést és a szociális segítségnyújtást tartja legfontosabb értékeinek. A kodályi kóruskultúra erdélyi meggyökereztetéséért tesz. A rendszeres képzések mellett hétvégi képzéseknek, lelki napoknak, szakmai táboroknak, előadásoknak, közösségépítő találkozásoknak ad helyet a Mariánum Ház s a benne működő Kodály Zoltán Népfőiskola.

Az EMMI Egyházi Támogatásaiból a 2018-19-es évben a következő beruházások valósultak meg: térkövezett járdák, parkoló, közösségi ház lábazatának burkolása, közösségi ház lépcsőburkolása, négyszemélyes faház, napkollektor, kinti világítás, kinti vizesblokk, garázslefödés.

Mindezek a beruházások hozzájárulnak a hosszú távú fenntartáshoz, a fenntartható fejlődés megvalósításához, az állagmegóváshoz, az igényes környezet kultúrájának érvényesítéséhez, a házban folyó szakmai és lelkiségi munka minőségéhez való méltó környezet biztosításához.

Marianum