Taps a tanároknak

Varga László kaposvári megyéspüspök köszönő szavait idézzük. S az ő gondolataival fejezzük ki mi magunk is hálánkat iskolánk összes pedagógusának.

"Köszönöm az idősebb tanároknak, akiknek az online tér nem lételeme, azt a sok áldozatot, amit diákjaikért hoznak. Köszönöm, hogy készek tanulni, mint a jó papok, holtukig!

Köszönöm a fiatalabb pedagógusok segítőkészségét, idősebb kollégáik felé, akik most rászorulnak az ő tudásukra, tapasztalatukra.

Külön köszönet azokban az iskoláinkban dolgozó tanároknak, ahol a gyerekek többségének nincsen számítógépe. Itt a tanárok sokkal több áldozattal tudnak csak helytállni.

Köszönöm a diákjainknak, hogy gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez, hogy készek így is összeszedetten tanulni.

Mennyei Atyánk! Tekints a pedagógusokra, tanárokra, hitoktatókra és a rájuk bízott diákokra, gyermekeidre, akik egyházmegyénkben és az egész országban ezekben a nehéz, aggodalommal teli helyzetben hozzád fordulnak, mert szükségük van a te kegyelmedre és erődre.

Szabadítsd meg őket minden félelemtől, rossztól, és jutalmazd meg őket áldozatos kitartásukért. Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Mária, bölcsesség anyja, könyörögj értünk!"

Teljes szöveg
 

2020. március 27.