Átadták a Patrona óvodájának felújított épületét a Terézvárosban

Alapos felújítás és bővítés után 2021. január 6-án, Vízkereszt napján átadóünnepség és házszentelő keretében újra birtokba vették a Szondi utca 65. szám alatti óvodaépületet a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézménye, a Patrona Hungariae Óvoda munkatársai és óvodásai.

Az önkormányzati tulajdonban levő épület felújítása 2019 áprilisában kezdődött, a projekt lebonyolítója a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. volt. A közbeszerzési eljárás során a Fauna-Duo Kft. kapott lehetőséget, hogy az óvoda épületének felújítását és emeletráépítéssel történő bővítését, valamint az óvoda udvarának felújítását elvégezze. Az projektre több mint félmilliárd forintot fordított a Terézvárosi Önkormányzat.

Az óvoda a munkálatok során emelettel bővült, itt a meglévő négy mellé további két csoportszobát, tornaszobát, irodákat és fejlesztő helyiségeket alakítottak ki. Az akadálymentességet az épületen belül lift biztosítja. Az épület új belső burkolatot, korszerű nyílászárókat és energiatakarékos LED világítást kapott. Sor került a vizesblokkok, a gépészeti és az elektromos hálózat teljeskörű felújítására is. Az üzemeltetés részben megújuló energiával történik, ezt a tetőn elhelyezett napkollektorok biztosítják.

Az udvar kialakításánál, integrált intézmény lévén, szintén fontos szempont volt az akadálymentesség. A gyerekeket itt zöld növényzet és újonnan telepített játszóeszközök várják. Biztonságuk érdekében az udvar színes esésvédő burkolatot kapott, a nyári hőséget pedig párakapu és ivókút enyhíti majd.

A járványhelyzet miatt csupán szűk körben megtartott átadóünnepségre január 6-án, szerdán 10 órakor került sor a Szondi utca 65. szám alatti megújult óvodaépület tornatermében. Az esemény moderátora Rubovszky Rita főigazgató volt. Beszédet mondott Soproni Tamás, Terézváros polgármestere, valamint Lobmayer M. Judit SSND, a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője.  Rubovszky Rita és Farkasné Egyed Zsuzsa óvodavezető köszönetmondását követően dr. Káposztássy Béla plébános, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont hittanára szentelte fel az épületet. Az átadást az óvodások kis műsora, éneke tette ünnepélyessé.

A kerület polgármestere örömét fejezte ki, hogy ez a ciklusokon átívelő, még az előző polgármester, Hassay Zsófia vezetése alatt elindított, a kerület számára nagy fontossággal bíró projekt célba ért, hiszen minden vezető célja az, hogy a rájuk bízott helyeken jó legyen élni, a kerület vonzó lakóhely legyen, ahol minél többen otthonra találhatnak, családot alapíthatnak, gyermeket vállalhatnak. A kerület ezért, a családok érdekében támogatja az olyan nem önkormányzati fenntartású intézményeket, mint a Patrona óvoda.

Lobmayer M. Judit nővér az adventi várakozáshoz hasonlította az építkezés időszakát, megköszönte a munkatársaknak és a gyerekeknek, hogy az átmeneti körülmények között is helyt álltak. Elmondta: Vízkereszt ünnepén a háromkirályok látogatásáról emlékezünk meg, akik ajándékot: aranyat, tömjént, mirhát hoztak az újszülött Megváltónak. Hasonlóan a Kisjézushoz, ez az „újszülött”: az újonnan átadott óvoda is sokak ajándékának örülhet. Az arany: a volt és jelenlegi önkormányzati vezetés hozzájárulása, támogatása. A mirha: az a sok munka és előkészület, mellyel az óvoda dolgozói és az önkéntes munkát vállaló szülők lehetővé tették, hogy a gyerekeket otthonos környezet fogadja. A tömjén az imádságot jelképezi: Judit nővér a Boldogasszony Iskolanővérek nevében és a rendalapító, Gerhardinger Boldog Terézia anya közbenjárására Isten áldását kérte az óvodaépületre és azokra, akik itt nevelődnek és nevelnek. Negyedik ajándékként a fenntartó részéről pedig a csoportszobák számára egy-egy laptopot nyújtott át.

Rubovszky Rita, az integrált óvodát működtető Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója így nyilatkozott: „Nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akiknek köszönhetően ez a felújítás megtörténhetett: Hassay Zsófiának, a kerület előző polgármesterének és az akkori képviselő-testületnek, hiszen a döntést ők hozták meg, ők kezdték el a beruházást. Ugyancsak köszönet illeti Soproni Tamást és a tavaly októberben felállt új testületet, hiszen ők is az ügy mellé álltak, így döccenő nélkül mehetett tovább az építkezés. A beruházást lebonyolító kerületi vagyonkezelő mindvégig remek partnerünk volt, minden kérésünket meghallgatták, igyekeztek segítségünkre lenni, ahogyan ezt már évek óta tapasztaljuk. Ez a felújítás is szép példája az egyház és az állami, önkormányzati szféra szoros együttműködésének. Úgy érzem, terézvárosi intézményünk szimbóluma egy szép nemzeti együttélésnek is, hiszen integrált óvodaként teljesen nyitottak vagyunk, várjuk és fogadjuk a sérült, hátrányos helyzetű, menekült státuszú gyermekeket is.”

Farkasné Egyed Zsuzsa, a Patrona Katolikus Óvoda vezetője az óvoda programjáról: „Óvodánk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként működik tizenkilenc éve a kerületi önkormányzattal együttműködve. A nálunk zajló integrált nevelés gyönyörű, de sok áldozattal járó feladat. A fővárosban egyedüli intézményként bármilyen fogyatékossággal élő gyermeket fogadunk. Járnak hozzánk, látás-, hallás-, mozgássérült, autista, értelmileg lassabban fejlődő gyerekek is, akik együtt cseperednek ép társaikkal. Elfogadó szeretettel végzett fejlesztő óvodapedagógusi munkánkat dajkák, pedagógiai asszisztensek, saját alkalmazású gyógypedagógusok, logopédusok segítik.

Szeptembertől hat csoporttal működhetünk, lehetőségünk lesz a két és féléves gyermekeket egy kisebb létszámú csoportban fogadni, és nem csak a megadott kerületi körzetből várunk gyermekeket. Pedagógiai programunk lényeges eleme az anyanyelvi nevelés, a zenei nevelés, a hagyományos európai keresztény értékek és néphagyomány megőrzése, átadása. A szülőknek a nevelésben is társa kívánunk lenni, mert valljuk, hogy csak együtt tudjuk a gyermekeket szépre, jóra és igazra nevelni játékkal, gondoskodással, értelmük nyitogatásával. A kölcsönös bizalom, a szülőkkel együtt megvalósított óvodai és óvodán kívüli programok, ünnepek igazi közösségé formálják a Patronába lépőket.”

2021. január 07.