Imádságok a járvány idején

Sajnos az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány ismét sok embert betegített meg. Több templomban ismét nincs lehetőség szertartáson részt venni, illetve ha van is, számos hívő elővigyázatosságból távol marad. A lelki áldozáshoz és e nehéz időben a hitünk és reményünk megéléséhez szeretnénk segítséget adni tanácsokkal és imádságokkal.

Javaslatok és imák a lelki áldozáshoz

Az alábbiakban Lobmayer Imre piarista atya gondolatait osztjuk meg a lelki áldozásról.

Amikor a televízió vagy az internet segítségével veszünk részt szentmisén, és a miséző pap magához veszi az Oltáriszentséget, tekintsünk Rá. Segítheti az összeszedettségünket, ha becsukjuk a szemünket és az alábbi szavakkal elmondjuk Jézusnak, hogy szeretnénk őt magunkhoz venni.

Jézus, vágyom arra, hogy megérezzem, hogy hozzám jössz.
Szeretnék bensőségesen találkozni Veled.
Szeretnék megnyugodni a jelenlétedben.
Szükségem van biztos támaszra, amit csak Te nyújthatsz nekem.
Vágyom arra, hogy felemeld a lelkem, átalakíts, hogy még inkább hasonlóvá váljak hozzád.

Jézus szintén vágyódik arra, hogy megadhassa mindezt nekem. Ilyesféleképpen szól hozzám:

Vágyom arra, hogy érezd, hozzád megyek,
hogy átélhesd velem a találkozást,
hogy megnyugvást adhassak.
hogy támaszod lehessek,
hogy felemelhessem a lelkedet, és szebbé alakíthassam.
Az ajtóban állok, és kopogok. Aki ajtót nyit, ahhoz bemegyek, és vele étkezem.

Én pedig így válaszolok erre:

Növeld bennem a hitet abban, hogy keresztségemnél fogva egy vagyok Veled.
Az én kezem a Te kezed is. Az én lábam a Te lábad is. Az én arcom a Te arcod is.

Erősítsd bennem a reményt, vagyis a bizalmat abban, hogy most felemelsz, átalakítasz, azt teszed velem, amire most szükségem van. Tökéletesítsd bennem a hálás szeretetet irántad és embertársaim iránt.

Elmondhatom ezt a sokak által ismert imádságot is:

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.

Ámen.

További fohászok pandémia idején

Az alábbi két imádságot az iskolanővérek mindennap elmondják. Aki teheti, lélekben csatlakozhat.

Mindenütt jelenvaló Isten,
aki áthatolsz a falakon,
légy velünk az elzártságban,
légy közel hozzánk,
mikor távolságot kell tartanunk egymástól.

Légy a betegeknek gyógyulás,
légy bánatunkban öröm,
légy sötétségünkben világosság,
légy zavarodottságunkban bölcsesség,
légy számunkra az otthonosság,
mikor idegenséget élünk át,
hogy mikor újra megnyílnak az ajtók,
a pünkösd lelkesedésével
hirdessük jóságodat.
Jézus nevében.

Ámen.

Johannes Hartl – az Imádság Háza alapítójának – fohásza

Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.

Adj bölcsességet és erőt az orvosoknak, kutatóknak és minden betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a kétségbeeséstől. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívüket szelídségeddel. Kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a megbetegedések száma csökkenjen és újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.

Ne engedd, hogy elfelejtsük, az életünk ajándék, és azt sem, hogy egyszer meg fogunk halni, nem tudunk mindent a kezünkben tartani. Ne engedd, hogy megfeledkezzünk arról, csak Te vagy örök, és az életben annyi lényegtelen dolog van, amelyek gyakran túl hangosnak és fontosnak látszanak. Tégy minket hálássá mindazért, amit válságos helyzetek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.Bízunk Benned. Köszönjük.

Első fotó: Gabriella Clare Marino, Unsplash

2021. március 10.