Befejeződött a „Dél-mátrai Röptető” projekt

Végéhez ért a Boldogasszony Iskolanővérek mint konzorciumvezető, és a Boldog Terézia Katolikus Feminine Studies Szakkollégium, valamint a Stillmungus Kulturális Alapítvány mint konzorciumtagok szereplésével megvalósuló Dél-mátrai Röptető című projekt.

Az EFOP- 1.3.7-17-2017-00073 kódszámú, A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése című felhívás keretében támogatott projektben Markazon és Markaz környéki településeken hátránykompenzáció, valamint a konzorcium partnerek szervezeti és szakmai fejlesztése valósult meg 2018 tavasza óta.

A projektben a 3. mérföldkő időszaka alatt (2019. május és 2021. december között) is számos programot szerveztünk. A Covid-járvány természetesen hatással volt az események ütemezésére. Sok elemet kellett újra és újra átszervezni, volt olyan időszak is, amikor minden programelemet függőben kellett hagynunk a járvány miatt, azonban amint enyhültek a szabályok, azonnal belekezdtünk az elmaradt programok megvalósításába, és sikerült minden elemet megtartani.

Ebben az időszakban az alábbi programelemek valósultak meg a projektben:

„Veled szálljon az ének!” - Röptető koncertek

A projektelem keretében a Boldog Terézia Szakkollégium szakkollégistái, volt hallgatói és baráti körük, zenészek adnak koncertsorozatot Markazon és környékén. A koncertek közben elhangzó szövegek vallásos- művészi élménnyé integrálják az alkalmat, és segítenek a közönségnek a mélyebb zenei élmény átélésében. A koncertek után beszélgetés és agapé segíti a közösségteremtést.

2 alkalommal tartottunk koncertet a projekt keretében ebben az időszakban, mindkettőt 2020 júniusában. A gyöngyöspatai Kisboldogasszony Templomban Üsth Jutta adott fuvolakoncertet. A következő alkalommal a markazi Szeplőtelen Fogantatás Templomban Üsth Jutta fuvolán, Csermely Irén pedig orgonán játszott.

A koncertekre a karanténkorlátozások feloldása után szép számmal voltak kíváncsiak, úgy érzékeltük, az embereknek hiányoztak a közösségi események, a kulturális programok.

Kirándulás

Négy alkalommal szerveztünk kirándulást a mátraaljai közösség számára a projekt harmadik mérföldkövének időszakában. Ellátogattunk a gyöngyösi állatkertbe, a gyöngyösoroszi Ásványok Házába, a mátrafüredi Harkály Házba és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus családi napjára is.

A kirándulásokat minden korosztály számára igyekeztünk érdekessé, izgalmassá tenni. A hátrányos helyzetű célcsoportunk számára mindig nagy élmény maga az utazás, és a környezetükből való kiszakadás.

Hittantábor

2020 nyarán is megtartottuk a szokásossá vált kétszer egyhetes hittan tábort 20-20 hátrányos helyzetű gyerek részvételével. A bibliai történetek játékos feldolgozása és az ima mellett kézműves foglalkozásokra és kinti játékra is jutott idő. A táborban teljes napi étkezést biztosítottunk a résztvevőknek. A gyerekeknek sokat jelentenek ezek a közösségi programok.

„Gyakoroljunk közösen!” tábor

A „Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások szellemiségében 2020-ban is tartottunk egyhetes képességfejlesztő nyári tábort a gyerekeknek. A meghatározott napirend szerint zajló programokat nagyon élvezték a gyerekek, szívesen vettek részt minden tevékenységben.

Varrótanfolyam

A Vécsen levő varróműhelyünkben főként középkorú, munkanélküli családanyák számára tanítunk alapvető szabás-varrás ismereteket. A projekt során folyamatosan tartottuk ezeket a foglalkozásokat, és újabb 57 alkalom valósult meg ebben az időszakban.

„Gyakoroljunk közösen!” fejlesztő foglalkozások

35 alkalommal tartottunk játékos fejlesztő foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyerekek számára a 3. mérföldkő időszakában. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a programokat, melyeket egy szakképzett és gyakorlott pedagógus, rendünk tagja, Éva nővér tart. A közösség elfogadja őt, és hálásak a munkájáért, mely a gyerekek javuló iskolai osztályzataiban is megmutatkozik.

„Szárnyal a család!” Röptető Családi Műhely

A műhelyfoglalkozásokon a családokat érintő kérdésekkel foglalkoztunk: óvodakezdés, óvodai nevelés hatása a gyerekekre és a családokra, a vírushelyzet hozta hatások a családok életére, a közösségbe való visszakerülés, iskolakezdés. Az élmények és tapasztalatok megosztása és feldolgozása felszabadítóan hatott a résztvevőkre. 3 alkalommal tartottuk meg ezt a foglalkozást.

Főzőtanfolyam

Újabb 8 alkalommal tartottuk meg a főző foglalkozásokat. Az előző összejöveteleken elsajátított technikákra, fogásokra építve új ételek elkészítését mutattuk meg és gyakoroltuk a közösség tagjaival.

Erőszakmentes kommunikáció és előadás workshop

A foglalkozáson a fiatalok megismerkedtek az erőszakmentes kommunikáció 4 lépéses modelljével (megfigyelés, érzés, szükséglet/erőforrás, kérés), és játékos formában gyakorolták is azt. Zárásként azt is megbeszéltük, hogy a mindennapokban hogyan lehet hasznát venni ennek a módszernek.

Tudományos ismeretterjesztő intézmény meglátogatása

A gyerekekkel és a szülőkkel a Csodák Palotájába látogattunk. A tudományos élményközpont látványos lehetőségei, interaktív játékai, a kísérletek közelről való megfigyelése valóságosan hozzájárultak a gyerekek tudományos ismereteinek tágításához, mélyítéséhez. A gyerekek a korosztályuknak megfelelően fedezhették fel a természettudományos törvényszerűségeket. Ezek megértését az eszközök mellett megtalálható rövid magyarázatok az iskolai tananyag életközeli megtapasztalásához, azokhoz kapcsolódva segítették a gyerekeket. A nap során különösképpen a megfigyelőképesség, az emlékezet, a problémamegoldó képesség fejlődött, egy-egy feladat elvégzéséhez bátorságra is szükség volt.

Játékos képességfejlesztő nap

Az Elevenpark játszóházba szervezett program a szórakozás, a vidámság mellett a tanulás helyszínévé is vált. A legkisebbektől a felnőtt korosztályig mindenki talált magának aktív elfoglaltságot. A különböző eszközök a mozgáskoordináció, a szem-kéz koordináció, a téri tájékozódás, a testséma, testérzet fejlesztéshez járult hozzá. Ahogyan a játszóház maga is invitál a programjára: "Okosodj mozgással!" Emellett a sorrendiség, emlékezet, szókincs, a bátorság, az egymásra figyelés és egymáshoz alkalmazkodás, a szociális kompetenciák is fejlődhettek a 3 órás játékidő alatt. A program résztvevői ebédet is kaptak, a napot pedig fagyizással zártuk.

Módszerek közös tanulása tréning

A projektelem keretében a közösség szervezésére való módszerek közös tanulása valósult meg. A tanulás során beszélgetések és műhelymunka keretében, kiscsoportos vezetőképzés tréning módszerével dolgozunk. A projekt során 3 alkalommal tartottunk ilyen tréninget, ebből az utolsó alkalom esett a záró mérföldkő időszakára. A foglalkozáson a kiscsoportos működés elemeit tanultuk tapasztalati úton, az egyes lépésekre reflektálva. A megosztás, meghallgatás, tükrözés, és az erőszakmentes kommunikáció bevezető gyakorlataival és fogalmaival dolgozva jókora muníciót kaptak a résztvevők.

Női tréningek, áldozattá válás megelőzése

A tréning keretében önismeret, önbecsülés és asszertivitás fejlesztés, konfliktus kezelés és kommunikáció fejlesztés képességeinek elsajátítására, gyakorlására szolgáló alkalmakat tartunk főként fiatal lányoknak és középkorú nőknek. A projekt utolsó időszakában két ilyen tréningfolyamatot valósítottunk meg. Az előadások, kiscsoportos és személyes idők váltakoztak. Az alkalmakon személyes esetek megbeszélése és feldolgozása is helyet kapott.

Érdekel az érdekem – értékesítők képzése

A projektelem keretében a Boldogasszony Manufaktúrában előállított termékek értékesítésének kiépítése, értékesítési módszerek kialakítása, és az értékesítők képzése, felkészítése történt meg. A projekt utolsó időszakában 2 ilyen alkalommal gyűltek össze a leendő értékesítők.

Háztáji zöldségtermesztés és gyümölcsész program

Ezeken a foglalkozásokon a gyümölcsöskerttel és a kertműveléssel ismertetjük meg a gyerekeket és felnőtteket, a közös munka pedig gyakorlattá teszi számukra a növények ültetését, gondozását, haszonvételét, de emellett igen fontos a szemléletváltás, az értékőrzés átadása is. 2021. októberében tartottuk meg a harmadik és egyben utolsó ilyen foglalkozást.

Ciklus-show

A Ciklus-show egy speciális, drámapedagógiai jellegű felvilágosító foglalkozás, mellyel kifejezetten a fiatal lányokat szólítottuk meg. A program célja az volt, hogy a lányok egy fantáziadús dramatikus játékon keresztül érthessék meg a bennük zajló történéseket, és megtanuljanak pozitívan viszonyulni a saját testük működéséhez. Nagy kíváncsisággal érkeztek a lányok a számukra készített programra. Az előkészületeket is érdeklődve szemlélték, kukucskáltak be a terembe. Figyelemmel, érdeklődéssel vettek részt a legtöbbjük számára ismerős, de talán még érthetetlen élettani, életüket befolyásoló titkos jelzések megértését célzó foglalkozáson.

A projekt teljes címe: EFOP-1.3.7-17-2017-00073 - Dél-mátrai Röptető - foglalkozások hátrányos helyzetű helyi lakosoknak, a Boldogasszony Iskolanővérek markazi missziójának kiterjesztése

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00073

A projekt befejezése: 2021. december 31.

A teljes költségvetés: 49, 2 M Ft.

A támogatás mértéke: 100%