A gyökerektől a virágzásig – Vallomás Japánból

Megjelent
In: "The Heart of the SSND" 2005
Témakör

Az Istent 1961-ben kezdtem el keresni az iskolanővérek által újonnan létesített kyotói Notre Dame Főiskolában, Japánban. A hallgatók és a tantestület körében kevés volt a keresztény, mivel Japán lakosságának csak 0,35 százaléka krisztushívő.

"Egy jó történet hitelt érdemlő, és a Szent körül egyesít bennünket. Gyökereinkre emlékeztet, és azt a követelményt támasztja, hogy küldetésünkre irányítsuk tekintetünket." James Conlon

A hallgatók és a tantestület körében kevés volt a keresztény, mivel Japán lakosságának csak 0,35 százaléka krisztushívő. Így nem az evangelizálással kezdtük az iskolanővéri missziónkat, hanem az elő-evangelizáció magvainak vetésével...

A főiskolánk igyekezett választ adni az akkori kor szükségleteire. Bővítettük a képzési kínálatunkat, gyors és forradalmi változásokat vittünk végbe... Olyan emberekké lettünk, mi iskolanővérek, akik mindig „úton” vannak...

Fáradozásaim közepette...bensőmben azt a kérdést hallottam: „Vajon segítséget jelentek-e ezeknek a fiatal nőknek azzal, hogy lelki értékeket adok nekik?” Olykor tanácstalanná, kétkedővé váltam. Képtelen voltam meglátni az elvetett mag növekedését...

Manapság már közel tízezer végzett hallgatóval büszkélkedhet a főiskolánk. Legtöbbjük családos...Hajdani diákjaink többsége, a nem keresztények is, visszaemlékezéskor elmondják, milyen szívesen imádkoztak velünk, nővérekkel, tanuló éveik alatt, pedig nem egészen értették a szentmise lényegét. Felnőttként már értékelni tudják az ima erejét.

(Fordította: Ivanics M. Andrea SSND)