A gyökerektől a virágzásig

Megjelent
In: "The Heart of the SSND" 2005
Témakör

Egy jó történet hitelt érdemlő, és a Szent körül egyesít bennünket. Gyökereinkre emlékeztet, és azt a követelményt támasztja, hogy küldetésünkre irányítsuk tekintetünket.
James Conlon

1961-ben kezdtem el keresni Istent az iskolanővérek által újonnan létesített kyotói Notre Dame Főiskolában, Japánban. A hallgatók és a tantestület körében kevés volt a keresztény, ami megfelelt annak, hogy Japán lakosságának csak 0,35 százaléka Krisztus-hívő. Így nem az evangelizálással kezdtük az iskolanővéri missziónkat, hanem az elő-evangelizáció magvainak vetésével...

A főiskolánk igyekezett választ adni az akkori kor szükségleteire. Bővítettük a képzési kínálatunkat, gyors és forradalmi változásokat vittünk végbe... Olyan emberekké lettünk, mi iskolanővérek, akik mindig „úton” vannak...

Fáradozásaim közepette...bensőmben azt a kérdést hallottam: „Vajon segítséget jelentek-e ezeknek a fiatal nőknek azzal, hogy lelki értékeket adok nekik?” Olykor tanácstalanná, kétkedővé váltam. Képtelen voltam meglátni az elvetett mag növekedését...

Manapság már közel 10.000 végzett hallgatóval büszkélkedhet a főiskolánk. Legtöbbjük családos...Hajdani diákjaink többsége, a nem keresztények is, visszaemlékezéskor elmondják, milyen szívesen imádkoztak velünk, nővérekkel, tanuló éveik alatt, pedig nem egészen értették a szentmise lényegét. Felnőttként már értékelni tudják az ima erejét.

(fordította: Ivanics M. Andrea SSND)

Celine Matsumoto SSND
Celine Matsumoto SSND