Nagyszombat 2023

 

A Nagyszombat a csendességről szól. A liturgia is hallgat, ma csak a zsolozsma hangja szól. A sírjában nyugvó Krisztussal együtt hallgatunk. Csak este kezdődik el az ünnep a húsvét vigíliájával, amelynek első szertartásos mozzanata a tűzszentelés, hiszen a húsvéti fény Krisztust jelképezi, akinek feltámadásával a remény éled újjá.

Zene

Jeremiás siralmai – mindhárom nap zsolozsmájának része, az elhagyatottság imája, a szenvedőkkel való együttérzés imádsága

Thomas Tallis: Lamentationes

Javaslat az imádságra

Ha van rá lehetőségünk, menjünk ki a természetbe, és szemléljük azt, ami szeretne megmutatkozni előttünk. Lassan haladjunk, meg-megállva, befogadva a hangokat, színeket, illatokat. Engedjük, hogy a tavasz bontakozása reménységgel, élettel töltsön el.

Imádkozzunk az esti vigília valamelyik olvasmányával

– a teremtéstörténettel, keresve azt, hogy Istennel együtt meglássuk, hogy mindaz, amit alkotott, "jó".

– a Vörös-tengeren való átkelésről szóló szakasszal, felidézve közben azokat az eseményeket az életünkből, amikor mi magunk is megéltük a megszabadulást

– Iz 54,5-14-gyel, hallgatva, befogadva Isten vigasztaló, gyengéd szavait

Húsvét vigíliája

Bevezetés a liturgiához:

Misevlog Fábry Kornél atyával

Mit szimbolizál a húsvéti gyertya?

Mi a húsvéti vigília csúcspontja?

Szentírási szakaszok a liturgiában

Ter 1,1-2,2 – a teremtés

Ter 22,1-18 – Ábrahám áldozata

Kiv 14,15-15,1 – átkelés a Vörös-tengeren

Iz 54,5-14 – Isten vigasztal

Iz 55,1-11

Bár 3,9-15.32-4,4

Ez 36,16-17a.18-28

Róm 6,3-11

Mk 16,1-7 – evangélium

Exultet (húsvéti örömének)
(Felolvassa Zámbori Soma)

Lehetőség szerint vegyünk részt a nagyszombati liturgián - tudatosítsuk magunkban, hogy a keresztség által az egyház közösségének tagjai lettünk, és ezáltal nekünk is küldetésünk van: életünkkel hirdetni Isten országának örömhírét – azt a szeretetet, amellyel Isten szeret, feltétel nélkül, a végsőkig.

Ha nem lenne lehetőségünk, csak online módon, akkor a szertartás közvetítése ma 20:00-kor kezdődik a Mária Rádióban.

Ne jelenjen meg a nyitóoldalon
Ki
2023. április 03.